دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، پاییز 1397، صفحه 173-199  XML

1

سلب مالکیت غیر مستقیم سرمایه گذاران خارجی؛ جستاری در حقوق ایران و بین الملل

صفحه 9-9
محمدصادق تیموری؛ لعیا جنیدی؛ محمد صقری؛ رضا عباسیان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2018.25457.1660

2

مسئولیت حقوقی سازمان‌های داوری ناشی از استنکاف از رسیدگی به اختلافات ارجاعی

صفحه 37-64
اویس رضوانیان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2018.27986.1740

3

تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران

صفحه 65-93
پژمان محمدی؛ امیر مرادپورشاد؛ حجت مبین
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2018.13442.1342

4

مطالعه تطبیقی عناصر نقض علامت تجاری در حقوق آمریکا و ایران

صفحه 95-120
مهسا مدنی؛ زهره فرخی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2018.22426.1575

5

محدودیت های دکترین انطباق دقیق اسناد با تاکید بر شیوه ی نوین تعهد پرداخت بانکی (BPO)

صفحه 121-141
علی مقدم ابریشمی؛ خدیجه جمالی نیا
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2017.25286.1651

6

تحلیل و نقد قانون بای دال آمریکا در خصوص حقوق مالکیت فکری در تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی

صفحه 143-172
محمد هادی میرشمسی؛ مریم فرضی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2018.26400.1680

7

دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد

صفحه 173-199
حمید میری؛ منصور امینی؛ سامان متقی شهری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2018.9009

8

نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران

صفحه 201-229
جعفر نوری یوشانلوئی؛ ابوالفضل شاهین
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jplr.2018.24149.1627


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.