1.

«بررسی تطبیقی موضوع و ماهیت اجازه و حکم قانون در پرتو سرزنش پذیری اخلاقی »

دوره 7، شماره 26، بهار 1398، صفحه 109-134
کامران محمودیان اصفهانی؛ محمد علی اردبیلی؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا

2.

فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران

دوره 8، شماره 30، بهار 1399، صفحه 9-41
جهاندار اکبری؛ محمد آشوری؛ محمدعلی اردبیلی؛ علی صفاری

3.

نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

دوره 6، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 47-79
اسماعیل شایگان؛ محمد آشوری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.