1.

اثرتغییرقیمت بنزین بر رفـاه خانـوارها در دهک‌های مختلف درآمدی

دوره 6، شماره 23، دی 1385، صفحه 15-48
پرویز داودی؛ علی اصغر سالم

2.

اثر متغیرهای اقتصادی- اجتماعی بر تقاضای نان با استفاده از الگوی AIDS

دوره 19، شماره 74، مهر 1398، صفحه 81-110
علی اصغر سالم؛ رضا زمانی؛ نگین سادات فقیهی

3.

ارزیابی تاثیرگذاری اقتصاد دانش‌بنیان بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل رشد درون‌زای گسترش‌یافته

دوره 18، شماره 68، فروردین 1397، صفحه 187-218
علی اصغر سالم

4.

ارزیابی توانمندی بانک‌های اسلامی در رقابت با بانک‌های مرسوم از منظر مقایسه کارایی هزینه

دوره 15، شماره 57، تیر 1394، صفحه 141-164
سمیه خطیبی؛ علی اصغر سالم

5.

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رفاه اجتماعی در استان‌های ایران

دوره 21، شماره 81، تیر 1400، صفحه 121-154
علی اصغر سالم؛ حبیب مروت؛ رضا بختیاری نژاد

6.

شناسایی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری خارجی

دوره 18، شماره 69، تیر 1397، صفحه 275-306
حبیب مروت؛ علی اصغر سالم؛ محبوبه خادم نعمت اللهی

7.

مطالعه تطبیقی «مقیاس معادل» خانوارهای شهری ایران قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها

دوره 18، شماره 70، مهر 1397، صفحه 1-22
فاطمه میرمحمدعلی تجریشی؛ تیمور محمدی؛ علی اصغر سالم


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login