1.

اثر فرهنگ طبیعت‌گردی بر حفاظت از پارک‌های ملّی

دوره 14، شماره 48، دی 1398، صفحه 25-56
مهدی کروبی؛ فاطمه یاوری گهر؛ رضا سرخیل

2.

بازاریابی کارآفرینانه هتلداری در ج.ا.ا. یک الگوی کاربردی

دوره 14، شماره 46، شهریور 1398، صفحه 1-46
مرتضی خزائی پول؛ ابوالفضل تاج زاده نمین؛ حمید ضرغام بروجنی؛ مهدی کروبی

3.

برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری پزشکی با استفاده از ماتریس سوات – و تکنیک تاپسیس- فازی

دوره 15، شماره 51، مهر 1399، صفحه 1-30
مهدی کروبی؛ ساسان احمدی

4.

شناسایی شاخص‌های امکان‌سنجی بازاریابی توسعه گردشگری ورزشی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی ایران

دوره 17، شماره 57، فروردین 1401، صفحه 47-78
سحر پیرجمادی؛ مرتضی مطهری؛ مهدی کروبی؛ احمد محمودی

5.

شناسایی و اولویت‌بندی ویژگی‌های مؤثر بر عملکرد راهنمایان تورهای ورودی از منظر گردشگران خارجی (موردمطالعه: راهنمایان تورهای ورودی فرهنگی شهر تهران)

دوره 13، شماره 41، خرداد 1397، صفحه 41-55
مهدی کروبی؛ زینب امیری؛ سیدمجتبی محمودزاده

6.

کوید 19 و گردشگری ورزشی: شناسایی پیامدها و ارائه راه‌کار

دوره 15، ویژه نامه کووید 19، آذر 1399، صفحه 1-32
سلمان علوی؛ مهدی کروبی؛ اسماعیل ذبیحی؛ سید حسین علوی

7.

واکاوی برندسازی و مدیریت برند گردشگری ایران در اسناد پایه و فرادستی ج. ا. ایران

دوره 16، شماره 56، دی 1400، صفحه 45-82
مهدی کروبی؛ فاطمه یاوری گهر؛ سید مجتبی محمود زاده محمودزاده؛ نسیم محمدیان محمودجیق


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login