1.

ارائه رویکردی ترکیبی از تحلیل پوششی داده ها و نظریه بازی ها به منظور رتبه بندی میزان تاثیرگزاری شاخص های کارت امتیازی متوازن در سنجش کارایی سازمان

دوره 14، شماره 41، تابستان 1395، صفحه 189-215
علیرضا علی نژاد؛ سیدرضا زمانی

2.

ارائه یک روش ترکیبی از تاپسیس فازی و تحلیل پوششی دادهها و برنامهریزی عدد صحیح برای انتخاب سبد پروژه

دوره 13، شماره 37، تابستان 1394، صفحه 187-219
علیرضا علی نژاد؛ اسماعیل قربانیان فرح آبادی

3.

ارائه یک روش ترکیبی از مدل سروکوال و تحلیل پوششی داده در رتبه بندی کیفیت خدمات

دوره 16، شماره 48، بهار 1397، صفحه 153-181
علیرضا علی نژاد

4.

ارائه یک مدل چند هدفه برای مسئله مکان یابی- مسیریابی با در نظر گرفتن حداقل ریسک و حداکثر پوشش تقاضا

دوره 18، شماره 58، پاییز 1399، صفحه 105-138
علیرضا علی نژاد؛ ابوالفضل کاظمی؛ مرضیه کریمی

5.

ارائه یک مدل چند هدفه لجستیک معکوس با درنظرگرفتن تخفیف

دوره 15، شماره 46، پاییز 1396، صفحه 157-181
مریم عزیزی؛ ابوالفضل کاظمی؛ علیرضا علی نژاد

6.

انتخاب سبد بهینه پروژه با استفاده از رویکرد تلفیقی DEA/DEMATEL

دوره 11، شماره 28، بهار 1392، صفحه 41-60
علیرضا علی نژاد؛ کاووس سیمیاری

7.

تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن با استفاده از تحلیل پوششی داده های استوار

دوره 13، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 115-144
علیرضا علی نژاد؛ نیکی جلیلی تقویان

8.

توسعه مدل مکان یابی شبکه ای در حالت عدم قطعیت حالت استوار

دوره 10، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 123-146
علیرضا علی نژاد؛ سامرند سالاری؛ آزاده سیف


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.