1.

اثربخشی آموزش تکنیک تجربی طرحواره درمانی بر روی طرحواره های افراد افسرده

دوره 3، شماره 11، مهر 1391، صفحه 75-86
سعید طباطبائی برزکی؛ فرامرز سهرابی

2.

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر ارزیابی مجدد و فرونشانی هیجانی سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی

دوره 9، شماره 34، تیر 1397، صفحه 191-209
غلامرضا احمدی؛ فرامرز سهرابی؛ احمد برجعلی

3.

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش خشم در افراد وابسته به مواد مخدر

دوره 4، شماره 16، دی 1392، صفحه 53-68
یوسف اعظمی؛ فرامرز سهرابی؛ احمد برجعلی؛ احمد چوپان

4.

اثربخشی آموزش مدیریت خودگویی در کاهش میزان افسردگی دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 4، شماره 14، تیر 1392، صفحه 99-112
عاطفه احمدی؛ فرامرز سهرابی

5.

اثر بخشی درمان خاطره پردازی انسجامی و ابزاری بر کاهش نشانه های افسردگی زنان سالمند مقیم سرای سالمندان

دوره 1، شماره 3، مهر 1389، صفحه 125-148
فرامرز سهرابی؛ حسن کریمی

6.

اثر بخشی شناخت درمانی به سبک مایکل فری بر کاهش افسردگی زنان زندانی استان تهران

دوره 6، شماره 23، مهر 1394، صفحه 1-20
فرامرز سهرابی؛ طیبه سنگ پهنی؛ احمد برجعلی

7.

تاثیر مداخلات روان درمانی حمایتی گروهی به شیوه IPT در کاهش علائم افسردگی بیماران مرد مبتلا به اعتیاد

دوره 2، شماره 8، دی 1390، صفحه 17-30
مهدی زمستانی یامچی؛ فرامرز سهرابی

8.

تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی در افراد بزرگسال شهر اهواز

دوره 8، شماره 31، مهر 1396، صفحه 1-21
حسین اسکندری؛ عبدالامیر گاطع زاده؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی؛ نورعلی فرخی

9.

تدوین مدل ساختاری شیوه‌های فرزند پروری مادران بر اساس سبک‌های دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلابه اختلال‌های اضطراب جدایی و وسواس-اجبار

دوره 8، شماره 30، تیر 1396، صفحه 131-194
سودابه میر صادقی؛ فرامرز سهرابی؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی

10.

مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه (در افراد دارای روابط فرازناشویی عاطفی)

دوره 7، شماره 28، دی 1395، صفحه 33-60
سعیده هادی؛ حسین اسکندری؛ فرامرز سهرابی؛ عبدالله معتمدی؛ نور علی فرخی

11.

مقایسه اثربخشی دو درمان گروهی شناختی- رفتاری و معنا درمانی گروهی بر کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی در سندرم آشیانه خالی

دوره 8، شماره 29، فروردین 1396، صفحه 135-164
محمد خالدیان؛ فرامرز سهرابی؛ عسکر اصغری گنجی؛ زهرا کرمی باغطیفونی

12.

مقایسه سبک های هویت در سه گروه معتادان، ترک کنندگان اعتیاد و افراد سالم در شهرستان خرم‌آباد

دوره 6، شماره 22، تیر 1394، صفحه 1-14
مرتضی عسگری بسطام؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی

13.

نقش واسطه‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک های دلبستگی و افسردگی در دانشجویان

دوره 7، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 91-110
فرامرز سهرابی؛ افسانه دارابی؛ ناهید راستگو؛ محمد جلالوند؛ یوسف اعظمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login