1.

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر ارزیابی مجدد و فرونشانی هیجانی سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی

دوره 9، شماره 34، تیر 1397، صفحه 191-209
غلامرضا احمدی؛ فرامرز سهرابی؛ احمد برجعلی

2.

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش خشم در افراد وابسته به مواد مخدر

دوره 4، شماره 16، دی 1392، صفحه 53-68
یوسف اعظمی؛ فرامرز سهرابی؛ احمد برجعلی؛ احمد چوپان

3.

اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد به بازی های اینترنتی با میانجی گری متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی در نوجوانان پسر

دوره 9، شماره 33، فروردین 1397، صفحه 137-161
محمدحسن شاملی؛ عبدالله معتمدی؛ احمد برجعلی

4.

اثر بخشی روان درمانی مبتنی بر آموزه های دینی در کاهش نشانگان اختلال استرس پس ضربه ای( PTSD ) مزمن آزادگان ایران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 1-18
ابوالقاسم عیسی مراد؛ احمد برجعلی

5.

اثر بخشی شناخت درمانی به سبک مایکل فری بر کاهش افسردگی زنان زندانی استان تهران

دوره 6، شماره 23، مهر 1394، صفحه 1-20
فرامرز سهرابی؛ طیبه سنگ پهنی؛ احمد برجعلی

6.

اثر بخشی طرح واره درمانی در کاهش فعالیت طرح واره های ناسازگار اولیه در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

دوره 2، شماره 6، تیر 1390، صفحه 1-39
محسن خورشید زاده؛ احمد برجعلی

7.

بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود اختلال افسردگی اساسی عود کننده

دوره 3، شماره 12، دی 1391، صفحه 21-48
مسیب یار محمدی واصل؛ احمد برجعلی؛ محمود گلزاری؛ علی دلاور

8.

بررسی و ارزیابی ماهیتِ (چیستی) روان شناسی اسلامی در مطالعات منتسب به روان شناسی اسلامی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1399، صفحه 1-26
فهیمه فداکار داورانی؛ احمد برجعلی؛ معصومه اسمعیلی؛ خسرو باقری نوعپرست

9.

تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی در افراد بزرگسال شهر اهواز

دوره 8، شماره 31، مهر 1396، صفحه 1-21
حسین اسکندری؛ عبدالامیر گاطع زاده؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی؛ نورعلی فرخی

10.

تدوین مدل ساختاری شیوه‌های فرزند پروری مادران بر اساس سبک‌های دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلابه اختلال‌های اضطراب جدایی و وسواس-اجبار

دوره 8، شماره 30، تیر 1396، صفحه 131-194
سودابه میر صادقی؛ فرامرز سهرابی؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی

11.

خواستگاری مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر اساس تحلیل کیفی قرآن کریم

دوره 10، شماره 40، دی 1398، صفحه 1-28
فاطمه اسمعیل طلایی؛ آسیه شریعتمدار؛ احمد برجعلی؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد حسین خونین زاده

12.

شناخت فقدان‌های تجربه‌شده در تاریخچه‌ی زندگی جوانان ساکن تهران: یک پژوهش پدیدارشناختی

دوره 10، شماره 37، فروردین 1398، صفحه 63-98
مانی رفیعی اردستانی؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی

13.

فراتحلیل رابطه متغیر های شخصیتی با استرس شغلی

دوره 5، شماره 19، مهر 1393، صفحه 124-140
زهرا طباطبایی جبلی؛ علی دلاور؛ احمد برجعلی

14.

مدل تأثیر انگیزه تحصیلی با میانجی‌گری سرمایه روان‌شناختی بر موفقیت تحصیلی

دوره 9، شماره 33، فروردین 1397، صفحه 1-19
احمد برجعلی

15.

میزان نقص ایگوی والدین کودکان اسکیزوفرون و عادی با استفاده از نمایه نقص ایگوی آزمون رورشاخ

دوره 3، شماره 11، مهر 1391، صفحه 61-73
سیدابوفاضل حسینی نسب؛ احمد برجعلی

16.

مقایسه سبک های هویت در سه گروه معتادان، ترک کنندگان اعتیاد و افراد سالم در شهرستان خرم‌آباد

دوره 6، شماره 22، تیر 1394، صفحه 1-14
مرتضی عسگری بسطام؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login