1.

اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر مشکلات رفتاری کودکان

دوره 8، شماره 29، فروردین 1396، صفحه 35-55
آرزو امینی؛ آسیه شریعتمدار؛ ابراهیم نعیمی

2.

اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی با تأکید بر آموزه‌های دینی بر تاب‌آوری و رغبت‌های شغلی دانش آموزان

دوره 7، شماره 28، دی 1395، صفحه 1-31
ابراهیم نعیمی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ فاطمه داوودآبادی

3.

اثربخشی آموزش مهارت های ویژه چندگانه بر کاهش استرس و افزایش شادکامی مادران دانش آموزان اتیسم

دوره 8، شماره 32، دی 1396، صفحه 17-37
ابراهیم نعیمی؛ زهره تاجری

4.

آسیب شناسی کارکردهای جنسیتی زوجین در خانواده از دیدگاه قرآن

دوره 5، شماره 20، دی 1393، صفحه 1-15
ابراهیم نعیمی؛ سمیه کاظمیان

5.

الگوی مشاوره‌ای حل تعارضات زناشویی مبتنی بر دیدگاه‌های جنسیتی قرآن کریم

دوره 5، شماره 18، تیر 1393، صفحه 1-23
ابراهیم نعیمی؛ سید صدرالدین شریعتی

6.

بررسی اثربخشی آموزش مدیریت زمان ‌بر کیفیت زندگی، تعلل رفتار و تصمیم‌گیری دانش آموزان پسر متوسطه دوم

دوره 11، شماره 43، مهر 1399، صفحه 63-88
ابراهیم نعیمی؛ محمد عادل پور

7.

بررسی اثربخشی برنامه ی آموزشی مبتنی بر 8 اصل تربیتی پیامبر(ص)، بر رشد اجتماعی کودکان 5 تا 6 سال

دوره 6، شماره 23، مهر 1394، صفحه 21-44
موسی چوپانی؛ ابراهیم نعیمی؛ سیدصدرالدین شریعتی

8.

بررسی ارتباط کارکرد خانواده، سبک دلبستگی و سبک‌های تربیتی والدین با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان

دوره 10، شماره 37، فروردین 1398، صفحه 121-142
مهدی خانجانی؛ فرشته قنبری؛ ابراهیم نعیمی

9.

بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با همایندی ادراک از خود و تفکر انتقادی در دانش آموزان

دوره 7، شماره 26، تیر 1395، صفحه 27-44
ابراهیم نعیمی؛ سید محمد حسین آشفته؛ ریحانه طالبی

10.

بررسی فرآیند هدایت تحصیلی نوین از منظر مشاوران مدارس

دوره 10، شماره 39، مهر 1398، صفحه 27-48
مرتضی رضایی مدنی؛ آتوسا کلانترهرمزی؛ ابراهیم نعیمی

11.

بررسی کیفی آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازی بر سلامت روان دانش آموزان (از دیدگاه مشاوران مدارس)

دوره 9، شماره 33، فروردین 1397، صفحه 43-72
مسلم ایران مهر؛ عبدالله شفیع آبادی؛ ابراهیم نعیمی

12.

بررسی کیفی رضایت شغلی سالمندان بر مبنای الگوی چند محوری شفیع آبادی و فرهنگ ایرانی - اسلامی

دوره 8، شماره 30، تیر 1396، صفحه 57-81
ابراهیم نعیمی؛ اعظم کلائی

13.

بررسی کیفی نگاه پژوهشی دانشجویان و تعهد علمی _ اخلاقی آن ها

دوره 6، شماره 21، فروردین 1394، صفحه 109-124
موسی چوپانی؛ ابراهیم نعیمی

14.

بررسی کیفی هویت شغلی مبتنی برمولفه های وجودی مشاوران تازه کار خانواده

دوره 14، شماره 55، مهر 1402، صفحه 33-68
میلاد سعیدی؛ حسین کشاورز افشار؛ ابراهیم نعیمی

15.

شناسایی ویژ گی های تاثیرگذار نقش مشاوره ای معلمان خوب، از دیدگاه معلمان، دانش آموزان و اولیاء

دوره 13، شماره 50، تیر 1401، صفحه 1-37
محمد گل صنملو؛ سید صدر الدین شریعتی؛ ابراهیم نعیمی؛ علی خورسندی

16.

واکاوی فرآیند سلامت روان در سالمندان کاربر فضای مجازی

دوره 12، شماره 47، مهر 1400، صفحه 97-122
محدثه مصلحی؛ ابراهیم نعیمی؛ مهدی واحدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login