1.

آثار جهانی شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران

دوره 4، شماره 14، بهار 1395، صفحه 115-144
احمد احمدی؛ محسن رضایی

2.

از شناسایی دولت فلسطین تا عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1395، صفحه 1-39
محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی

3.

بررسی صلاحیت دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران

دوره 5، شماره 16، پاییز 1395، صفحه 70-93
ابوالحسن شاکری؛ حسن خان احمدی

4.

تأثیر قواعد حقوق بشر بر حقوق بین‌الملل خصوصی در پرتو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر

دوره 17، شماره 49، زمستان 1394، صفحه 133-154
رضا مقصودی

5.

تحلیل رابطه ی مؤلفه های هویت دینی و پیشگیری از جرم

دوره 5، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 91-125
قدرت اله خسرو شاهی؛ حسین جوادی حسین آبادی

6.

جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری

دوره 9، شماره 33، زمستان 1399، صفحه 125-158
شوکت شایسته؛ محمد حبیبی مجنده

7.

جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 97-120
حسین میر محمد صادقی؛ رسول عابد

8.

زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

دوره 2، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 33-64
حسین غلامی؛ امید رستمی غازانی

9.

صلاحیت معوق دیوان بین المللی دادگستری ( با تأکید بر رأی دیوان در اختلافمیان دولتهای جیبوتی و فرانسه ( 200

دوره 14، شماره 38، پاییز 1391، صفحه 163-192
سیدقاسم زمانی؛ سهیلا کوشا

10.

قراردادهای سرمایه گذاری خارجی و قلمرو تعهدات عهدنامه ای دولت میزبان

دوره 18، شماره 51، تابستان 1395، صفحه 81-109
عفیفه غلامی؛ توکل حبیب زاده

11.

قلمرو محفوظ در آرای دیوان بین المللی دادگستری

دوره 16، شماره 43، زمستان 1393، صفحه 135-162
حمید الهویی نظری

12.

کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

دوره 14، شماره 38، پاییز 1391، صفحه 121-161
محمدرضا ویژه؛ وحید آگاه

13.

ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه مجاور

دوره 22، شماره 69، زمستان 1399، صفحه 119-141
محمد رضوی راد؛ ژانت بلک

14.

مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی در نظام حقوقی ایران (ابهامات و راهکارها)

دوره 17، شماره 48، پاییز 1394، صفحه 27-46
ولی رستمی؛ سمیرا َاصغریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.