1.

بازخوانی جایگاه ریاست قوه مقننه در نظام حقوق اساسی ایران

دوره 24، شماره 77، بهمن 1401، صفحه 81-108
احمد تقی زاده؛ احمد حبیب نژاد

2.

تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان

دوره 14، شماره 38، آذر 1391، صفحه 77-99
عباسعلی کدخدایی؛ مسلم آقایی طوق

3.

تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 13، دی 1383، صفحه 93-111
محمد شریف

4.

جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن

دوره 7، شماره 16، مرداد 1384، صفحه 213-249
محمد شریف

5.

ماهیت شورای ناظر بر اجرای قانون اساسی در ایران و الجزایر

دوره 22، شماره 68، مهر 1399، صفحه 37-59
مهدی رضایی؛ روح اله علیدادزاده

6.

مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی

دوره 20، شماره 61، اسفند 1397، صفحه 261-289
عبدالمجید سودمندی

7.

واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران

دوره 23، شماره 73، بهمن 1400، صفحه 153-181
رحیم نوبهار؛ علی ولایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login