1.

آیا درباره وجود ذهنی هنوز حرفی برای گفتن وجود دارد؟ بررسی برخی نقدهای وارد بر نظریۀ وجود ذهنی و تعریف نقشی جدید برای آن

دوره 13، شماره 50، تیر 1396، صفحه 64-83
ابوالفضل صبرامیز؛ مرتضی حاج حسینی

2.

بازسازی نظریه دولت نزد ژیل دلوز

دوره 4، شماره 15، آذر 1397، صفحه 137-161
احمد خالقی دامغانی؛ محسن جمشیدی

3.

برآمدن دازاین از فاکتیستیه (فعلیت) در آغاز راه فکری هایدگر

دوره 16، شماره 64، دی 1399، صفحه 93-117
سید مسعود زمانی

4.

تحلیل هستی‌شناسی «متاورس» و نحوه ادراک در آن بر اساس دیدگاه ملاصدرا

دوره 19، شماره 76، دی 1402
جلیله صالحی؛ محمدعلی وطن دوست

5.

تغییر در مفاهیم دانش: نگاهی به ضرورت تکامل هستی شناسی ها

دوره 3، شماره 7، تیر 1395، صفحه 101-120
صنم ابراهیم زاده؛ ملوک السادات حسینی بهشتی

6.

تفسیری از نقد هایدگر بر مبدأ و موضوع پدیدارشناسی استعلاییِ هوسرل

دوره 13، شماره 49، فروردین 1396، صفحه 23-42
احمد رجبی

7.

دیالکتیک استعلایی و هستی‌شناسی صدرایی

دوره 4، شماره 14، تیر 1387، صفحه 61-78
حسین کلباسی اشتری

8.

دلوز: فیلسوفِ امر واحد (دفاعی در برابر نقدهای بدیو از دلوز با تکیه بر مفهوم بازگشت ابدی)

دوره 19، شماره 73، فروردین 1402، صفحه 161-185
زهرا سارا نمایندگی؛ علی فتح طاهری

9.

کاربرد هستی‌شناسی‌ها در مدیریت دانش: مرور نظام‌یافته

دوره 10، شماره 34، فروردین 1402، صفحه 225-260
هدی هماوندی؛ یعقوب نوروزی؛ شاهد رشیدی

10.

کاربست هستی‌شناسی‌ها در بازیابی اطلاعات مجموعه‌های دیجیتالی، با تأکید بر تصاویر

دوره 9، شماره 31، تیر 1401، صفحه 189-219
احمدرضا احمدی میرقائد؛ مریم خدابین؛ میترا صمیعی

11.

مفهوم غایت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام

دوره 4، شماره 6، تیر 1381، صفحه 43-79
ابراهیم برزگر

12.

نگاهی بر پیوند متقابل هستی ‌شناسی ها و مدیریت دانش

دوره 2، شماره 3، مرداد 1394، صفحه 101-116
آناهیتا باواخانی

13.

هستی‌شناسی از دیدگاه علامه طباطبایی و آثار و نتایج تربیتی آن

دوره 6، شماره 22، تیر 1389، صفحه 119-138
رضا علی نوروزی؛ مهدیه کاشانی

14.

هستی‌شناسی موسیقی و اثر ادبی از دیدگاه رومن اینگاردن

دوره 12، شماره 48، دی 1395، صفحه 7-22
محمدرضا ابوالقاسمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login