1.

انگاره همبستگی قومیت بلوچ پاکستان و تأثیرات آن بر قومیت بلوچ در شرق ایران

دوره 7، شماره 25، شهریور 1397، صفحه 199-220
سید یوسف قرشی؛ هادی صادقی اول

2.

بررسی رابطه بین بازده سهام و تورم در بورس اوراق بهادار تهران در زمان-مقیاس‌های مختلف با استفاده از تحلیل موجک(WAVELET)

دوره 11، شماره 41، تیر 1390، صفحه 225-244
رضا تهرانی؛ شاپور محمدی؛ آرش محمدعلی زاده

3.

بررسی رابطه میان بازدهی سهام و تورم با استفاده از تجزیه‌و‌تحلیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 42، فروردین 1389، صفحه 74-55
سعید مشیری؛ کامران پاکیزه؛ منوچهر دبیریان؛ ابوالفضل جعفری

4.

تاثیر بحران کرونا بر همبستگی اتحادیه اروپا

دوره 9، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 125-156
علی صباغیان

5.

تاثیر رسانه‌های نوین بر انسجام اجتماعی در مناطق کمتربرخوردار شهر تهران (مورد مطالعه: واتساپ)

دوره 9، شماره 35، آبان 1402، صفحه 36-1
مهدی بیگدلو

6.

شواهدی بیشتر از روابط تجربی بین سود و جریانهای نقدی

دوره 4، شماره 15، مهر 1385، صفحه 1-20
محمد عرب مازار یزدی؛ محمد حسین صفرزاده

7.

مطالعه رابطه راهبردهای تغییر سازمانی و عملکرد شغلی معلمان

دوره 2، شماره 5، مهر 1394، صفحه 99-122
جمال سلیمی؛ آرش عبدی

8.

نظام جبران خسارات در صندوق بیمة همگانی حوادث طبیعی

دوره 10، شماره 37، دی 1400، صفحه 179-210
علی قسمتی تبریزی

9.

نفوذ حقوق قراردادها در پرتو رویه قضایی اروپایی

دوره 15، شماره 42، دی 1393، صفحه 173-190
یوسف مولایی؛ ابراهیم شعاریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login