1.

اثربخشی حضور دانش‌آموز ابتدایی در منطقۀ عمل معلم بر میزان یادگیری و یادداری درس ریاضی

دوره 1، شماره 1، مهر 1394، صفحه 90-120
محمدحسین خانی؛ محسن محمدی

2.

تأملاتی نقادانه در ژرفای کاستیهای اقتصاد متعارف

دوره 10، شماره 39، دی 1389، صفحه 175-206
محمود متوسلی؛ علی طیب نیا؛ محمود مشهدی احمد

3.

کاربرد مدل طبقه پنهان چندبعدی مبتنی بر نظریه پاسخ سوال (LCMIRT) درمطالعه ابعاد شناختی و خوشه بندی سؤال های آزمون ریاضی: مطالعه موردی درس ریاضی کنکور سراسری ریاضی فیزیک

دوره 9، شماره 36، تیر 1398، صفحه 137-166
مسعود گرامی پور؛ مریم مقدسین؛ ریحانه رضازاده

4.

مدل‌پردازی تشخیصی شناختی (‍CDM) سوال‌های ریاضیات تیمز 2007 در دانش‌آموزان پایه هشتم ایران با استفاده از مدل یکپارچه با پارامتر‌پردازی مجدد (RUM) و مقایسه مهارت‌های ریاضی دانش‌آموزان دختر و پسر

دوره 4، شماره 16، تیر 1393، صفحه 138-170
اصغر مینائی؛ علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ علیرضا کیامنش؛ ِیحیی مهاجر

5.

مدل‌سازی تشخیصی شناختی (CDM) ریاضیات پایه اول دبیرستان

دوره 6، شماره 24، تیر 1395، صفحه 1-21
افشین افضلی؛ علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ احمد برجعلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login