1.

بازنمایی زندگی روزمره خانوادگی زنان ایرانی در اینستاگرام

دوره 6، شماره 23، مهر 1399، صفحه 1-52
محمد سعید ذکایی؛ محمد تقی کرمی؛ شیما فرزادمنش

2.

تصویر زندگی فرودستان در اینستاگرام؛ مطالعه موردی زنانِ بی‌خانمانِ بهبودیافته

دوره 6، شماره 23، مهر 1399، صفحه 189-226
اعظم ده صوفیانی؛ بهارک محمودی حنارود

3.

تغییرات زندگی روزمره سالمندان در دوره پاندمی کوید-19؛ یک مطالعه کیفی

دوره 13، شماره 50، فروردین 1401، صفحه 1-48
شیوا پروائی؛ مجید کوششی

4.

درآمدی بر رابطه سیاست و زندگی روزمره در ایران؛ بررسی موردی جنگ شهرها

دوره 7، شماره 25، شهریور 1397، صفحه 73-94
عباسعلی رهبر؛ سجاد امیدپور؛ محمدوهاب نازاریان

5.

زمینه‌های نهادی بروز نگرانی در تجربه زیسته ایرانیان -وحید شالچی*

دوره 22، شماره 71، اسفند 1394، صفحه 1-47

6.

زندگی روزمره و مشروعیت سیاسی در ایران: از بهمن1357 تا خرداد1376

دوره 10، شماره 36، اردیبهشت 1400، صفحه 11-48
سید محمد وهاب نازاریان؛ ابوالفضل دلاوری

7.

فرآیند اهلی سازی تکنولوژی رسانه‌ای: تجربه زیسته جوانان ایرانی در پذیرش تلفن همراه هوشمند

دوره 1، شماره 4، دی 1394، صفحه 133-178
محمد مهدی فرقانی؛ بهار بدیعی

8.

«مصرف اینترنت و اثر آن در روابط همسران»

دوره 23، شماره 72، خرداد 1395، صفحه 39-76
محمدحسین پناهی؛ منصوره تبریزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login