1.

بررسی نسبیت زبانی در ترجمۀ رمان «الشحّاذ» اثر نجیب محفوظ در دو موضوع اوقات شبانه روز و جنسیت

دوره 9، شماره 21، دی 1398، صفحه 307-326
علی سعیداوی؛ سید هیمن مهدى

2.

«تصریح ضمایر جنسیّتی» در ترجمة محمّدرضا مرعشی‌پور از رمان «راه» نجیب محفوظ

دوره 3، شماره 9، دی 1392، صفحه 71-84
فرامرز میرزایی؛ سید اسماعیل قاسمی موسوی

3.

چالشهای ترجمه‌پذیری عناصر فرهنگی در رمان «اللّصّ والکلاب» نجیب محفوظ؛ مقایسة دو ترجمه با تکیه بر چارچوب نظری نیومارک

دوره 3، شماره 8، مهر 1392، صفحه 13-34
کبری روشنفکر؛ هادی نظری منظم؛ احمد حیدری

4.

شگرد ساده‌سازی وتابوهای فرهنگی در برگردان‌های مرعشی‌پور از رمان‌های راه و کوچه مدق نجیب محفوظ

دوره 5، شماره 13، دی 1394، صفحه 34-11
فرامرز میرزایی؛ محمد راسخ مهند؛ سید اسماعیل قاسمی موسوی

5.

نقد و بررسی ترجمة فارسی رمان «قلب‌اللیل» با عنوان «دل شب» بر اساس الگوی گارسس

دوره 7، شماره 16، شهریور 1396، صفحه 118-87
علی صیادانی؛ سیامک اصغرپور؛ لیلا خیر اللهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login