1.

ارتباطات دور و توسعه ملی

دوره 12، شماره 28.29، خرداد 1384، صفحه 173-211
داور زارعیان

2.

بررسی رابطه بین خصوصی سازی، استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 51، مهر 1395
زهرا دیانتی؛ امیر علم بیگی؛ مرتضی برزگر

3.

بررسی رابطه بین خصوصی سازی، استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

دوره 13، شماره 51، مهر 1395، صفحه 55-86
زهرا دیانتی دیلمی؛ امیر علم بیگی؛ مرتضی برزگر

4.

بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران

دوره 21، شماره 63، شهریور 1398، صفحه 271-295
مرتضی رستمی؛ حسن بادینی

5.

چالش‌های فراروی اجرای حق تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشری

دوره 20، شماره 60، آبان 1397، صفحه 9-34
علی آزاددوین؛ جواد کاشانی

6.

خصوصی سازی در هندوستان

دوره 2، شماره 8، اسفند 1371، صفحه 67-82
آرام طاعتی

7.

کارایی دولت و خصوصی سازی

دوره 2، شماره 8، اسفند 1371، صفحه 55-66
جمشید پژویان

8.

مفهوم خدمات عمومی و تحول آن در پرتو دکترین کارکرد عمومی

دوره 19، شماره 56، آذر 1396، صفحه 9-32
محمد حسین زارعی؛ مجید نجارزاده هنجنی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login