1.

اثر بخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر معنای زندگی، ترس از ارزیابی منفی و نشخوار فکری زنان افسرده

دوره 10، شماره 39، مهر 1398، صفحه 49-70
یاسر رضاپور؛ مریم ذاکری

2.

اثربخشی نقاشی درمانی بر معنای زندگی و سلامت روان دانش‌آموزان دختر دارای پیشرفت تحصیلی پایین

دوره 8، شماره 32، دی 1396، صفحه 39-62
حسنعلی ویسکرمی؛ لیلا منصوری؛ سمیه روشن نیا

3.

ارتباط ساختار منطقی زبان باارزش و معنای زندگی در اندیشة ویتگنشتاین

دوره 14، شماره 55، مهر 1397، صفحه 77-97
علیرضا فرجی

4.

رابطه بین داشتن معنا در زندگی و رضایت از زندگی زناشویی

دوره 3، شماره 8، تیر 1386، صفحه 49-69
فاطمه گواهی جهان

5.

ساختار عاملی پرسش‌نامه‌ی هدف در زندگی

دوره 12، شماره 47، فروردین 1401، صفحه 7-32
محمدجواد ربانی پارسا؛ الهام ربانی پارسا

6.

معنا بخشی به زندگی و مؤلفه های مؤثر در آن ( مطالعه موردی، مردان سالمند منطقه 21 تهران)

دوره 5، شماره 18، دی 1397، صفحه 201-237
رقیه نوروزی؛ سید محمد سیدمیرزایی؛ مصطفی ازکیا

7.

منابع معنای زندگی در دانشجویان رشته مشاوره: یک مطالعه کیفی

دوره 13، شماره 50، تیر 1401، صفحه 155-200
مجتبی حقانی زمیدانی؛ فاطمه ضمیری؛ فاطمه قاسمی نیائی؛ سمانه خزاعی؛ فریناز عمادی

8.

مؤلفه‌های زمینه‌ساز معنا در سپهر اندیشه‌ی ابوسعید ابوالخیر (با تکیه بر آرای ویکتور فرانکل)

دوره 1، شماره 2، آبان 1401
مراد اسماعیلی؛ حسین محمدی؛ علی ربیع زاده

9.

"نیچه" و رویکرد دیونوسوسی به زندگی و مرگ

دوره 9، شماره 35، مهر 1392، صفحه 61-82
حمیدرضا محبوبی آرانی

10.

نسبت «حضور دیگری» و «معناداری زندگی» در اندیشه‌ی ژان پل سارتر و مارتین بوبر

دوره 19، شماره 73، فروردین 1402، صفحه 129-157
مریم السادات طباطبایی دانا؛ امیر عباس علیزمانی؛ بابک عباسی

11.

نقش نگرانی، امید و معنای زندگی در پیش‌بینی سلامت روانی مادران دارای فرزند کم‌توان‌ ذهنی

دوره 8، شماره 31، آذر 1397، صفحه 195-214
علی شیخ الاسلامی؛ حسین قمری کیوی؛ سمیرا غلامیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login