1.

اثرات سیاست های پولی و مالی بر پویایی های ادوار تجاری در اقتصاد ایران

دوره 23، شماره 75، تیر 1397، صفحه 167-203
سیاب ممی پور؛ صغری جعفری؛ زیبا ساسانیان اصل

2.

آزمون تأثیرگذاری سیاست مالی بر رشد اقتصادی

دوره 6، شماره 23، دی 1385، صفحه 81-112
افسانه شفیعی؛ شهزاد برومند؛ احمد تشکینی

3.

بررسی اثر تغییرات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 26، مهر 1386، صفحه 103-130
محمود ختایی؛ سمیه شاه حسینی؛ سید حامد مولانا

4.

بررسی تطبیقی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر سیاستگذاریهای دولت در نهادهای اقتصاد و سیاست: دو دوره‌ی 1356-1352 و 1389-1384

دوره 25، شماره 80، خرداد 1397، صفحه 7-61
وحید شالچی؛ روح الله قاسمی

5.

بررسی رخداد بیماری هلندی در اقتصاد ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی

دوره 13، شماره 50، مهر 1392، صفحه 63-86
عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ حمید ناظمان؛ جواد طاهرپور

6.

بروز بیماری هلندی در بخش کشاورزی ایران 1386- 1367

دوره 11، شماره 40، فروردین 1390، صفحه 185-211
جاوید بهرامی؛ مریم فرشچی

7.

پدیده کوته‌نگری در اقتصادهای نفتی با سرمایه ناکافی

دوره 13، شماره 51، دی 1392، صفحه 19-51
گلروز رمضان‌زاده ولیس؛ فرشاد مومنی

8.

تأثیر شوک‌های حاصل از کاهش درآمد نفت بر مخارج دولت و نقدینگی در ایران

دوره 2، شماره 7، تیر 1392، صفحه 129-145
حسین محمدی؛ امین برات زاده

9.

تأثیر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تبدیل موهبت به نفرین منابع نفتی (مطالعه موردی ایران)

دوره 13، شماره 50، مهر 1392، صفحه 17-62
فرشاد مومنی؛ فرزانه صمدیان

10.

تجزیه و تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از تحلیل موجک

دوره 12، شماره 44، فروردین 1391، صفحه 25-45
جاوید بهرامی؛ احمد محمدی؛ رضا طالبلو

11.

تحلیل اقتصادی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد با رویکرد BVAR: مطالعه موردی ایران

دوره 3، شماره 9، دی 1392، صفحه 115-149
حامد صاحب هنر؛ کامران ندری

12.

تعیین مسیر تعادلی بدهی عمومی دولت و مقایسه آن با مسیر واقعی بدهی در اقتصاد ایران در چارچوب الگوی رشد درون‌زا

دوره 19، شماره 73، تیر 1398، صفحه 119-146
علی اسکندری پور؛ داود محمودی نیا؛ آزاده یوسفی

13.

چالش‌های نظام آموزش در اقتصاد‌های متکی‌به نفت: مطالعه موردی ایران

دوره 22، شماره 73، بهمن 1396، صفحه 107-130
جواد طاهرپور؛ فرزانه صمدیان

14.

درآمدهای نفت، نهادها و ظرفیت‌های اشتغال‌‌زایی: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت (OPEC)

دوره 17، شماره 65، تیر 1396، صفحه 51-80
فرزانه صمدیان؛ فرشاد مومنی؛ حسین امیری

15.

رابطه متغیرهای مهم کلان اقتصادی با متغیرهای عمده حسابداری در ایران

دوره 5، شماره 20، دی 1386، صفحه 1-35
حمیدرضا برادران شرکاء؛ س.م سید مطهری

16.

شبیه‌سازی آثار اقتصادی و رفاهی سناریو‌های نحوه سرمایه‌گذاری درآمد‌های نفتی در اقتصاد ایران، رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی

دوره 9، شماره 33، دی 1398، صفحه 67-92
جواد خواجه تراب؛ شراره مجدزاده طباطبایی؛ سید نعمت الله موسوی

17.

مدیریت درآمدهای نفتی با رویکرد پایداری در سرمایه گذاری دولت: مطالعه موردی اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 28، مهر 1397، صفحه 1-49
آرش فخری زاده؛ حسین توکلیان؛ سید احمد رضا جلالی نائینی

18.

مصیبت منابع یا نهادها؟ مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت

دوره 10، شماره 38، مهر 1389، صفحه 205-233
محسن مهرآرا؛ حمید ابریشمی؛ حمید زمان زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login