1.

ارزیابی آراء برخی حکیمان درباب صدور یا جعل

دوره 8، شماره 29، فروردین 1391، صفحه 47-76
منیره پلنگی

2.

بازشناسی تحلیلی شطحیات در دیوان غزلیات عطّار

دوره 1، شماره 2، آبان 1401، صفحه 127-154
شیرزاد طایفی؛ عاطفه شاهسوند

3.

بخش ابن عربی از کتاب «وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت»

دوره 3، شماره 9، فروردین 1386، صفحه 77-88
نصرت الله حکمت

4.

تشبیه و تنزیه از دید متکلمین مسلمان با تکیه بر فرازهایی از نهج‌البلاغه

دوره 9، شماره 33، فروردین 1392، صفحه 113-132
علی اکبر نصیری؛ امیر حمزه مرادی

5.

شاخص‌های عرفانی آیات و گزاره‌های قرآنی

دوره 14، شماره 53، تیر 1402، صفحه 1-39
حسین هاشم نژاد

6.

قرائت و حدت وجودی از آینه در غزلیات بیدل

دوره 15، شماره 49، آذر 1390، صفحه 53-72
شهلا خلیل اللهی

7.

کثرت و غیریت در فلسفه ملاصدرا

دوره 10، شماره 38، آبان 1400، صفحه 204-226
اکرم باقری؛ محمد جواد غلامرضا کاشی

8.

محدودة معرفت انسان نسبت به حق تعالی

دوره 6، شماره 23، مهر 1389، صفحه 131-151
پروین نبیان

9.

مطالعه تطبیقی نظریه وحدت وجود عرفانی در شاهنامه فردوسی و خمسه نظامی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 151-175
محمد شیروانی

10.

منبع شناسی احادیث گلشن راز شیخ محمود شبستری بر مبنای چاپ دکتر دزفولیان

دوره 15، شماره 49، آذر 1390، صفحه 91-125
اسماعیل تاج بخش

11.

نظریۀ گلوآن ها؛ مدلی برای وحدت وجود ابن عربی

دوره 12، شماره 47، مهر 1395، صفحه 61-74
بهنام ذوالقدر؛ داوود حسینی

12.

نگاهی نو به استعاره‌های هستی شناسی در عصر صفوی با تکیه بر رسائل دهدار شیرازی و اصوال‌المعارف فیض کاشانی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 29-61
بایرام مراد مرادی؛ عباس نیک‌بخت؛ عبدالله واثق عباسیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login