1.

اثربخشی برنامه ایمن‌سازی تربیتی– اجتماعی با رویکرد آموزه‌های اسلامی بر تاب‌آوری دانش‌آموزان با رفتارهای پرخطر

دوره 13، شماره 46، دی 1396، صفحه 77-94
افسر خلیلی صدرآبادی؛ فرامرز سهرابی؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ زهرا خوشنویسان

2.

برنامه ایمن سازی تربیتی– اجتماعی با رویکرد آموزه های اسلامی: مقایسه اثربخشی و پایداری اثر آن با ایمن سازی در برابر استرس بر خطرپذیری دانش آموزان

دوره 7، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 57-84
افسر خلیلی صدرآباد؛ فرامرز سهرابی؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ زهرا خوشنویسان

3.

بیگانگی اجتماعی و گرایش به رفتارهای پرخطر (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 3، شماره 10، دی 1395، صفحه 107-144
زکیه ناطقی؛ سیدعلیرضا افشانی

4.

پیش‌بینی اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس خودتنظیمی عاطفی در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران

دوره 15، شماره 53، مهر 1398، صفحه 93-108
عزت اله قدم پور؛ زینت مهدیانی؛ حافظ پادروند؛ بهزاد امرایی؛ حسین سوری

5.

تاثیر تلاوت قرآن کریم بر میزان خطرپذیری نوجوانان درمقابل رفتارهای پرخطر

دوره 9، شماره 35، مهر 1397، صفحه 79-98
محمد رضائی؛ نورعلی فرخی؛ فردین دارابی؛ جواد محمدی

6.

رابطه سیستم‏های مغزی / رفتاری، تکانش گری و کاهش اهمیت تأخیری با رفتارهای پرخطر در نوجوانان: نقش واسطه‏ای اختلال در تنظیم هیجان

دوره 19، شماره 68، تیر 1402، صفحه 26-45
لیلا علیزاده؛ خدامراد مومنی؛ هاشم جبرائیلی

7.

زمینه‌های گرایش به رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان و جوانان شهر کاشان

دوره 5، شماره 16، شهریور 1397، صفحه 169-201
محسن نیازی؛ محمد سلیمان نژاد

8.

عاملان جامعه پذیری و گرایش به رفتارهای پرخطر با تاکید بر نظریه یادگیری اجتماعی (مورد مطالعه شهروندان کاشان)

دوره 8، شماره 27، خرداد 1400، صفحه 65-95
محمد سلیمان نژاد؛ محسن نیازی؛ طاهره سلیمان نژاد

9.

نقش واسطه‌ای ساختار انگیزشی در رابطۀ بین توانایی‌های شناختی با رفتارهای پرخطر در نوجوانان

دوره 13، شماره 46، دی 1396، صفحه 171-190
عصمت ابراهیمی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login