1.

احدیّت خدا در قرآن از دیدگاه علاّمه طباطبائی

دوره 4، شماره 13، شهریور 1392، صفحه 7-30
صالح حسن زاده

2.

بررسی تطبیقی «عصمت» و «بهشتِ» حضرت آدم و « کیفیت خلقت حوا » از منظر ملاصدرا، سبزواری و علامه طباطبایی

دوره 3، شماره 5، مهر 1401، صفحه 271-294
مهناز مظفری فر

3.

بررسی جاودانگی نفس و نسبت آن با سعادت از نظر اسپینوزا در مقایسه با دیدگاه ملاصدرا

دوره 15، شماره 59، مهر 1398، صفحه 195-230
مهدی گنجور

4.

تعیّن معرفتی فلسفة ملاّصدرا و نقددو دیدگاه

دوره 11، شماره 42، تیر 1394، صفحه 21-36
عبداله صلواتی

5.

سیر تکوینی مفهوم خود از دیدگاه حکمت متعالیه و دیدگاه های روان شناختی پست مدرن و شیوه تبیین آسیب‌شناسی روانی انسان مبتنی بر آن

دوره 2، شماره 8، مهر 1391، صفحه 1-28
آتوسا کلانتر هرمزی؛ معصومه اسمعیلی؛ زهره توازیانی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ علی دلاور

6.

عدم انتساب جبر به اشاعره با محوریت حکمت متعالیه

دوره 3، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 46-71
طیبه خسروی؛ علی الله بداشتی

7.

مختصات فلسفی حرکت جوهری انسان در حکمت متعالیه و کاربردهای آن در شناسایی اصول حاکم بر تحول آموزش و پرورش

دوره 10، شماره 31، فروردین 1393، صفحه 81-107
سعید بهشتی

8.

هانری کربن: از هایدگر تا ملاصدرا هرمنوتیک و پیوستگی در طلب هستی

دوره 4، شماره 14، تیر 1387، صفحه 111-136
رضا اکبریان؛ املی نوو اگلیز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login