1.

بررسی تأثیر الگوی توانمندسازی روانی – اجتماعی بر سلامت روان زنان دارای همسر بیمار روانی مزمن

دوره 4، شماره 13، آذر 1396، صفحه 37-71
عفت بهاری؛ غنچه راهب؛ مصطفی اقلیما

2.

تغییر و تطور پژوهش‌ها و قوانین مرتبط با مددکاری اجتماعی

دوره 8، شماره 29، آذر 1400
اسماعیل عالی زاد؛ محمد زاهدی اصل؛ مرضیه قرائت؛ الهام محمدی؛ حمیده عادلیان

3.

جایگاه مددکاری اجتماعی در سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان رفاه اجتماعی

دوره 9، شماره 18، شهریور 1381، صفحه 1-21
مریم شریفیان ثانی

4.

حمایت اجتماعی و مقابله با بیماری سرطان

دوره 1، شماره 1، مهر 1393، صفحه 1-38
حبیب آقابخشی؛ اسماعیل راشدی

5.

عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر میزان فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: مددکاران اجتماعی شاغل در سازمان بهزیستی استان تهران) .

دوره 2، شماره 6، دی 1394، صفحه 101-137
ستار پروین؛ صلاح حلیمی

6.

عوامل مرتبط با مهارت‌های تفکر انتقادی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی) .

دوره 3، شماره 8، شهریور 1395، صفحه 1-39
منصور فتحی

7.

فلسفه مددکاری اجتماعی و ارتباط آن با رویکردها، نظریه‌ها و مدل‌های مددکاری.

دوره 2، شماره 5، آذر 1394، صفحه 49-75
حبیب آقابخشی؛ فاطمه جعفری؛ فائقه نعمت ساعتلو

8.

کاربرد طبقه‌بندی بین‌المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت در ارزیابی کم‌توانی توسط مددکاران اجتماعی

دوره 8، شماره 28، خرداد 1400
طلعت اله یاری؛ کیوان دواتگران؛ مینا عبدی

9.

کارورزی یادگیرنده محور؛ تطبیق روشهای نوین یادگیری و آموزش در مددکاری اجتماعی

دوره 17، شماره 50، آذر 1389، صفحه 171-205
معصومه معارف وند

10.

کارورزی مددکاری اجتماعی: کارکردها و الزامات (مطالعه موردی دانشگاه علامه طباطبائی) .

دوره 2، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 166-196
ستار پروین

11.

مددکاری اجتماعی در سیستم قضایی: نقش مددکاران اجتماعی در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت

دوره 11، شماره 25، خرداد 1383، صفحه 137-151
انور صمدی راد

12.

مددکاری اجتماعی و چالش های جامعه در حال توسعه

دوره 10، شماره 21، خرداد 1382، صفحه 53-77
حسین فکر آزاد

13.

مطالعه ادراک متخصصان حوزه سالمندی پیرامون پدیده سالمندی: یک پژوهش کیفی

دوره 6، شماره 22، اسفند 1398، صفحه 115-158
عاطفه کیااحمدی؛ ابوالفضل حسینی

14.

همگرایی سیاست اجتماعی و مددکاری اجتماعی:آموزه هایی برای ایران

دوره 5، شماره 18، دی 1397، صفحه 133-161
معصومه قاراخانی

15.

هنجاریابی پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای مددکاری اجتماعی

دوره 4، شماره 13، آذر 1396، صفحه 121-160
مرضیه قرائت خیابان؛ حسین رضایی حسین آبادی؛ فاطمه بیدیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login