1.

ارزیابی مقاله ی »ایران؛ استعمار سرخ و سیاه« به عنوان عامل شتاب زا در انقلاب اسلامی ایران (بر اساس تئوری تحول انقلابی چالمرز جانسون)

دوره 2، شماره 6، مهر 1392، صفحه 39-60
عباس نعیمی؛ شهناز کریمی؛ علی مرشدی زاده

2.

ارزشهای مندرج در مطبوعات: مقایسه انقلاب مشروطیت وانقلاب اسلامی

دوره 15، شماره 42.43، اسفند 1387، صفحه 153-187
مهدی محسنیان راد

3.

آرمان جهانی اسلام در اندیشه ی فرهنگی انقلاب اسلامی

دوره 3، شماره 9، مرداد 1393، صفحه 9-26
مهدی ناظمی اردکانی؛ مهدی داودی؛ احمدعلی امامی

4.

از تبیین تاضد تبیین: چالشها و تحول مفهوم بندی یک انقلاب

دوره 15، شماره 42.43، اسفند 1387، صفحه 1-12
احمد گل محمدی

5.

انقلاب اسلامی و انقلاب در نظریه ها

دوره 15، شماره 42.43، اسفند 1387، صفحه 223-262
محمد حسین پناهی

6.

انقلاب اسلامی ورانت سیاسی

دوره 15، شماره 42.43، اسفند 1387، صفحه 263-325
فرهاد درویشی

7.

بررسی انگاره‌های بینامتنی در گونه گفتاری پدیدارساز؛ با تمرکز بر وضعیت انقلابی 57-1356

دوره 13، شماره 48، فروردین 1403، صفحه 1-32
فاطمه طاهرخانی

8.

بررسی اهداف، ایده آلها و ارزشهای انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی ره

دوره 9، شماره 20، اسفند 1381، صفحه 95-124
فریبا شایگان

9.

بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران: تحلیلی انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی

دوره 15، شماره 42.43، اسفند 1387، صفحه 13-37
عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری؛ محسن خلیلی

10.

بررسی تطبیقی خرده گفتمان های سیاسی اسلامگرا در ایران قبل ازانقلاب اسلامی و تاثیر آنها بر شکل گیری نظام سیاسی بعد از انقلاب

دوره 15، شماره 42.43، اسفند 1387، صفحه 39-87
یحیی فوزی

11.

تاثیر ویژه‌پروری در فروپاشی و زوال سیاسی حکومت پهلوی

دوره 10، شماره 39، بهمن 1400، صفحه 9-37
محمد رادمرد؛ عادل فاریابی؛ علی آذری مقدم

12.

تأملی بر شعر انقلاب اسلامی

دوره 12، شماره 36، شهریور 1387، صفحه 57-75
همایون علیدوستی

13.

تحلیل لایه‌های علی نارضایتی اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 46، مهر 1402، صفحه 47-84
محسن محمدی خانقاهی؛ عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری هشجین

14.

تحلیل نسبت هویت انقلاب اسلامی و جنبش‌های محیط زیستی در عرصه جهانی

دوره 11، شماره 41، شهریور 1401، صفحه 175-212
حسن ناصرخاکی؛ علی مرشدی زاد

15.

تطورات تصور مشروعیت دولت در فضای پسامشروطه (بررسی موردی تلقی روحانیت از سلطنت)

دوره 4، شماره 13، خرداد 1397، صفحه 69-104
رضا سلیمانی

16.

تطورات فهم روشنفکران ایرانی از سنت بحران، سنت و خودآگاهی روشنفکری

دوره 3، شماره 11، اسفند 1393، صفحه 31-56
سیدابراهیم َُسرپرست سادات

17.

جنبش دانشجویی و چارچوب‌بندی اعتراضات سیاسی

دوره 28، شماره 94، آذر 1400، صفحه 121-161
عباس خورشیدنام

18.

حکمرانی اسلامی با بهره‌گیری از رویکردی غیرمعرفت‌شناختی

دوره 8، شماره 30، شهریور 1401، صفحه 293-321
میثم قهرمان

19.

دولت و سیاست‌گذاری مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 38، فروردین 1398، صفحه 179-218
مراد برادران؛ غلامرضا غفاری؛ علی ربیعی؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی

20.

روابط دولت-جامعه طی سال‌های 1342-1357 در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402
پگاه خیرالهی؛ حمید دهقانی؛ حمید نساج

21.

شکل گیری گفتمان انقلابی در ایران

دوره 9، شماره 23، دی 1386، صفحه 89-144
دکتر مهدی رهبری

22.

شیوه‌های عضوگیری هیأت‌های مؤتلفه اسلامی ‌در انقلاب اسلامی (57-1342)

دوره 19، شماره 57، شهریور 1391، صفحه 223-267
عباس کشاورز

23.

قدرت نرم، انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی

دوره 4، شماره 14، آذر 1394، صفحه 9-39
عباسعلی رهبر؛ مجید نجات پور؛ مجتبی موسوی نژاد

24.

مدرنیته ایرانی: نقدی بر دیدگاه علی میرسپاسی

دوره 27، شماره 91، دی 1399، صفحه 79-112
محمد نژادایران؛ روژان حسام قاضیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login