1.

اثر سیاستهای ارزی مختلف بر رفاه اجتماعی ایران

دوره 9، شماره 30، فروردین 1386، صفحه 1-21
احمد مجتهد؛ اعظم احمدیان

2.

انتخاب مدل بهینه‏ تنظیم قیمت انگیزشی با در نظر گرفتن آثار خارجی برای توزیع برق ایران‏‏‏‏

دوره 1، شماره 1، دی 1390، صفحه 133-179
جعفر عبادی؛ امیر دودابی‌نژاد

3.

بررسی تأثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد رفاه اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)

دوره 10، شماره 37، دی 1397، صفحه 28-58
راشین عبدالهی؛ اصغر محمدی؛ منصور حقیقتیان

4.

بررسی تاثیر میزان سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان

دوره 13، شماره 33، خرداد 1385، صفحه 1-26
ناصر سالار زاده؛ داوود حسن زاده

5.

بررسی میزان توجه نمایندگان دوره های چهارم و ششممجلس شورای اسلامی به مقولات مختلف رفاه اجتماعی

دوره 14، شماره 38.39، اسفند 1386، صفحه 173-202
نادر سالار زاده؛ محمد شیخی

6.

بررسی نقش برنامه‌ریزی ناحیه‌ای بر رفاه اجتماعی از دیدگاه مردم.

دوره 9، شماره 31، تیر 1396، صفحه 1-24
غلامرضا لطیفی؛ حمید قره باغی؛ فیروزه حاج علی اکبری؛ رضا شامی

7.

برنامه های ترویج کارآفرینی در میان جوانان در کشورهای منتخب اروپایی

دوره 13، شماره 51، آذر 1385، صفحه 58-78
ناهید شیخان

8.

پژوهش سیاست اجتماعی در ایران، دکترمعصومه قاراخانی

دوره 3، شماره 9، بهمن 1390، صفحه 123-148

9.

تاثیر تحریم‌های اقتصادی برتولید و رفاه اجتماعی ایران: رهیافتی از الگوی رشد تعمیم‌یافته تصادفی

دوره 20، شماره 63، تیر 1394، صفحه 37-69
حسین مرزبان؛ علی حسین استادزاد

10.

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رفاه اجتماعی در استان‌های ایران

دوره 21، شماره 81، تیر 1400، صفحه 121-154
علی اصغر سالم؛ حبیب مروت؛ رضا بختیاری نژاد

11.

تاثیر مداخله دولت بر رقابت بین زنجیره های تامین سبز و غیرسبز با هدف مدیریت رفاه اجتماعی

دوره 19، شماره 63، دی 1400، صفحه 51-83
محمدرضا منجذب؛ محمدکاظم صیادی؛ محمدجواد فرصیاد

12.

تأثیر مناطق ویژه اقتصادی بر رفاه و توسعه اجتماعی مناطق شهری و روستائی(مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان)

دوره 8، شماره 27، مرداد 1395، صفحه 197-232
غلامرضا لطیفی؛ محمدعلی قائم پور

13.

تبیین رفاه اجتماعی و تأثیر آن بر احساس امنیت(مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 17، دی 1392، صفحه 131-176
وحید قاسمی؛ مرضیه مهربان؛ زهرا طاهری

14.

درک شهروندان از معانی و تعاریف شادکامی (پژوهشی کیفی در استان ایلام).

دوره 9، شماره 33، دی 1396، صفحه 77-134
جعفر هزارجریبی؛ سجاد مرادی

15.

دولت و سیاست آموزش در ایران از سال 1360 تا 1388ش

دوره 19، شماره 56، خرداد 1391، صفحه 117-166
علی ساعی؛ معصومه قاراخانی؛ فرشاد مومنی

16.

دولت و سیاست سلامت در ایران (سال 1360 تا 1388ش)

دوره 20، شماره 61، شهریور 1392، صفحه 211-254
معصومه قاراخانی

17.

رابطه رفاه اجتماعی با مشارکت سیاسی معلمان (مطالعۀ موردی: معلمان شهر مریوان)

دوره 7، شماره 24، آذر 1394، صفحه 231-267
احمد احمدی؛ حسیبه رضائی

18.

رابطۀ اخلاق، اقتصاد و رفاه اجتماعی، دکتر سعید وصالی، رضا امیدی

دوره 4، شماره 12، آبان 1391، صفحه 79-104

19.

رتبه بندی سطح رفاه اجتماعی شهرستان‌های استان زنجان با استفاده از تکنیک TOPSIS، دکتر غلامرضا لطیفی، مجید سجاسی قیداری

دوره 3، شماره 7، مرداد 1390، صفحه 165-190

20.

زمینه‌های نهادی بروز نگرانی در تجربه زیسته ایرانیان -وحید شالچی*

دوره 22، شماره 71، اسفند 1394، صفحه 1-47

21.

سیاست‌های رفاهی اعضای هیات علمی در ایران

دوره 21، شماره 66، آذر 1393، صفحه 126-168
معصومه قاراخانی

22.

طراحی، تبیین و سنجش مدل اجرای خط مشی‌های رفاه اجتماعی

دوره 12، شماره 45، اسفند 1399، صفحه 1-32
علی مهدی زاده اشرفی؛ تورج مجیبی؛ احمد میدری؛ نیلوفر ایمان خان؛ مهدی فقانی

23.

گونه‌شناسی نظام‌های رفاهی در جهان، دکتر علی‌اکبر تاج مزینانی

دوره 3، شماره 6، اردیبهشت 1390، صفحه 203-234Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login