1.

اثر سیاستهای ارزی مختلف بر رفاه اجتماعی ایران

دوره 9، شماره 30، بهار 1386، صفحه 1-21
احمد مجتهد؛ اعظم احمدیان

2.

انتخاب مدل بهینه‏ تنظیم قیمت انگیزشی با در نظر گرفتن آثار خارجی برای توزیع برق ایران‏‏‏‏

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 133-179
جعفر عبادی؛ امیر دودابی‌نژاد

3.

بررسی تأثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد رفاه اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)

دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 28-58
راشین عبدالهی؛ اصغر محمدی؛ منصور حقیقتیان

4.

بررسی تاثیر میزان سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان

دوره 13، شماره 33، بهار 1385، صفحه 1-26
ناصر سالار زاده؛ داوود حسن زاده

5.

بررسی میزان توجه نمایندگان دوره های چهارم و ششممجلس شورای اسلامی به مقولات مختلف رفاه اجتماعی

دوره 14، شماره 38.39، زمستان 1386، صفحه 173-202
نادر سالار زاده؛ محمد شیخی

6.

بررسی نقش برنامه‌ریزی ناحیه‌ای بر رفاه اجتماعی از دیدگاه مردم.

دوره 8، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 1-24
غلامرضا لطیفی؛ حمید قره باغی؛ فیروزه حاج علی اکبری؛ رضا شامی

7.

برنامه های ترویج کارآفرینی در میان جوانان در کشورهای منتخب اروپایی

دوره 13، شماره 51، پاییز 1385، صفحه 58-78
ناهید شیخان

8.

پژوهش سیاست اجتماعی در ایران، دکترمعصومه قاراخانی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 123-148

9.

تاثیر تحریم‌های اقتصادی برتولید و رفاه اجتماعی ایران: رهیافتی از الگوی رشد تعمیم‌یافته تصادفی

دوره 20، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 37-69
حسین مرزبان؛ علی حسین استادزاد

10.

تأثیر مناطق ویژه اقتصادی بر رفاه و توسعه اجتماعی مناطق شهری و روستائی(مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان)

دوره 7، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 197-232
غلامرضا لطیفی؛ محمدعلی قائم پور

11.

تبیین رفاه اجتماعی و تأثیر آن بر احساس امنیت(مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 131-176
وحید قاسمی؛ مرضیه مهربان؛ زهرا طاهری

12.

درک شهروندان از معانی و تعاریف شادکامی (پژوهشی کیفی در استان ایلام).

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 77-134
جعفر هزارجریبی؛ سجاد مرادی

13.

دولت و سیاست آموزش در ایران از سال 1360 تا 1388ش

دوره 19، شماره 56، بهار 1391، صفحه 117-166
علی ساعی؛ معصومه قاراخانی؛ فرشاد مومنی

14.

دولت و سیاست سلامت در ایران (سال 1360 تا 1388ش)

دوره 20، شماره 61، تابستان 1392، صفحه 211-254
معصومه قاراخانی

15.

رابطه رفاه اجتماعی با مشارکت سیاسی معلمان (مطالعۀ موردی: معلمان شهر مریوان)

دوره 6، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 231-267
احمد احمدی؛ حسیبه رضائی

16.

رابطۀ اخلاق، اقتصاد و رفاه اجتماعی، دکتر سعید وصالی، رضا امیدی

دوره 3، شماره 12، پاییز 1391، صفحه 79-104

17.

رتبه بندی سطح رفاه اجتماعی شهرستان‌های استان زنجان با استفاده از تکنیک TOPSIS، دکتر غلامرضا لطیفی، مجید سجاسی قیداری

دوره 2، شماره 7، تابستان 1390، صفحه 165-190

18.

زمینه‌های نهادی بروز نگرانی در تجربه زیسته ایرانیان -وحید شالچی*

دوره 22، شماره 71، زمستان 1394، صفحه 1-47

19.

سیاست‌های رفاهی اعضای هیات علمی در ایران

دوره 21، شماره 66، پاییز 1393، صفحه 126-168
معصومه قاراخانی

20.

گونه‌شناسی نظام‌های رفاهی در جهان، دکتر علی‌اکبر تاج مزینانی

دوره 2، شماره 6، بهار 1390، صفحه 203-234Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.