1.

استعاره‌های جهتی در آغاز شاهنامه

دوره 23، شماره 82، دی 1398، صفحه 7-34
میثم خاتمی نیا؛ محمدحسن حسن زاده نیری

2.

استعاره ‏های مفهومی خشم در دیوان خاقانی

دوره 26، شماره 94، دی 1401، صفحه 35-64
عصمت دریکوند؛ ذوالفقار علامی؛ محبوبه مباشری

3.

استعاره‌های‌مفهومی‌و‌کارکردهای‌آن‌ها‌در‌گفتمان‌سیاسی‌دولت‌تدبیر‌و‌امید‌‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1400
گلناز غفوری صالح؛ فروغ کاظمی

4.

تحلیل خشم در مثنوی مولوی با تکیه بر نظریۀ استعارۀ مفهومی لیکاف

دوره 25، شماره 88، تیر 1400، صفحه 60-85
حجت اله امیدعلی

5.

تحلیل مقایسه ای استعاره های مفهومی در اشعار فروغ فرخزاد و غادۀ السمان با تکیه بر حوزۀ مفهومی عشق

دوره 25، شماره 89، مهر 1400، صفحه 273-305
زهره قربانی مادوانی؛ سمیه آقابابائی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login