1.

اثر‏بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر درک مطلب دانش‎آموزان پسر دوم راهنمایی منطقه 11 آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 6، شماره 18، مهر 1389، صفحه 130-154
دکتر نورعلی فرخی

2.

اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر کاهش اضطراب امتحان

دوره 4، شماره 13، مهر 1387، صفحه 72-88
مریم خاکسار؛ دکتر علی اکبر سیف

3.

اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر بهبود خواندن، درک مطلب و سرعت خواندن دانش‏آموزان

دوره 8، شماره 24، تیر 1391، صفحه 2-28
حمیدرضا دائمی

4.

اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

دوره 11، شماره 36، تیر 1394، صفحه 213-221
مهشید جاه‌طلب ضیابری؛ حسن احدی؛ محسن مشکبید حقیقی

5.

بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطلاع جویی

دوره 2، شماره 5، بهمن 1394، صفحه 59-78
رعنا کوارویی؛ عصمت مومنی؛ محسن حاجی زین العابدینی

6.

بکارگیری آموزش راهبردهای خواندن در قدریس این مهارت

دوره 7، شماره 20، تیر 1383، صفحه 100-134
مستانه حقانی

7.

فراتحلیل مطالعات انجام‌شده در حوزه تأثیر راهبردهای فراشناختی بر عملکرد یادگیری دانش‌آموزان دوره ابتدایی دارای اختلالات یادگیری

دوره 2، شماره 6، دی 1395، صفحه 81-100
حسین زنگنه؛ آذر محققی؛ مریم زارع احتشامی؛ الهه ولایتی؛ ابراهیم ابوالقاسمی

8.

مقایسه اثربخشی آموزش معکوس و راهبرد فراشناختی بر خودشکوفایی و پایداری آن در دانش آموزان

دوره 19، شماره 68، تیر 1402، صفحه 1-25
سالار قاسمی؛ قدسی احقر؛ داود تقوایی

9.

هنجاریابی پرسش‌نامۀ راهبردهای شناختی و فراشناختی داوسون و مک‌اینری بر روی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان

دوره 4، شماره 14، دی 1392، صفحه 169-186
مژگان شوشتری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login