1.

اثرات همه‌گیری ویروس کرونا بر بازار کار ایران

دوره 21، شماره 81، تیر 1400، صفحه 155-196
جواد طاهرپور؛ فاطمه رجبی؛ حجت الله میرزایی؛ حبیب سهیلی

2.

بحران بیکاری در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 6، مهر 1381، صفحه 171-184
سیداحمد غروی نخجوانی

3.

بررسی NEET و مؤلفه‌های زمینه‌ساز آن در ایران.

دوره 9، شماره 35، تیر 1397، صفحه 33-75
جعفر هزارجریبی؛ بهمن سبحانی

4.

بررسی اثر شوکهای قیمتی نفت و تحریم های اقتصادی بر رژیم های بیکاری در ایران با استفاده از رهیافت مارکوف سوئیچینگ

دوره 7، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 156-131
یونس نادمی؛ هانیه صداقت کالمرزی

5.

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی موثر بر میانگین سن ازدواج زنان در سه دهه گذشته 85-55

دوره 1، شماره 1، دی 1388، صفحه 1-32
جعفر هزار جریبی؛ پروانه آستین فشان

6.

بررسی عوامل موثر بر میزان اشتغال زایی بنگاه های اقتصادی کوچک در ایران

دوره 15، شماره 41، شهریور 1387، صفحه 87-123
مهرناز امین آقایی

7.

بررسی عوامل و سیاست‌های مؤثر بر اشتغال نیروی کار

دوره 13، شماره 49، تیر 1392، صفحه 177-198
محمدرضا سعدی؛ میر حسین موسوی

8.

بررسی نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر شادی (مطالعه موردی جمعیت فعال شهر تهران)

دوره 4، شماره 12، شهریور 1396، صفحه 1-41
جعفر میکاییلی؛ مرتضی خورسندی؛ فاطمه السادات همایونی

9.

بیکاری بدتر است یا تورم؟ مقایسه اثر بیکاری و تورم بر شادی

دوره 16، شماره 63، دی 1395، صفحه 1-24
مرتضی خورسندی؛ نسترن علی‌بابایی

10.

پیش‌بینی نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر تورم با استفاده از مدل‌های میانگین‌گیری پویا

دوره 18، شماره 71، دی 1397، صفحه 261-311
مجید بابائی؛ حسین توکلیان؛ عباس شاکری

11.

تورم رکودی در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 9، تیر 1382، صفحه 13-70
مهدی تقوی؛ سید احمد غروی نخجوانی

12.

جنبه هایی از مشکل اشتغال دانش آموختگان دانشگاه های کشور

دوره 12، شماره 45، خرداد 1384، صفحه 53-78
محمدرضا شجاعی

13.

رویکرد به اشتغال و روند اشتغالزایی در قوانین برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402
مرادعلی منصوری رضی؛ صدیقه امینیان؛ رضا یازرلو؛ علیرضا اسماعیلی

14.

طبقه‌بندی ارتباط میان بیکاری و پیچیدگی اقتصادی براساس سطح نوآوری

دوره 26، شماره 86، فروردین 1400، صفحه 166-188
نرگس حاجی‌ملادرویش؛ ندا مظفری پور

15.

کار از راه دور رویکردی موثر برای ایجاد فرصت های شغلی

دوره 9، شماره 35.36، اسفند 1381، صفحه 201-218
محسن چشم براه؛ اکبر سلیمانی فرد

16.

مطالعه پیامدهای بیکاری بر تأخیر در ازدواج جوانان در شهر تهران

دوره 8، شماره 30، فروردین 1396، صفحه 142-175
رسول صادقی؛ محمد شکفته گوهری

17.

موانع و اشتغال پایدار و راهکارها

دوره 3، شماره 9، تیر 1382، صفحه 113-129
محمد تقی ضیائی بیگدلیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login