1.

بررسی ساختارگرایانة باب شیر و گاو کلیله و دمنه بر اساس الگوی کلود برمون

دوره 18، شماره 59، خرداد 1393، صفحه 43-59
احمد تمیم داری؛ سمانه عبّاسی

2.

تأثیر وابستگی گفتمانی مترجم بر ترجمه؛ مطالعة موردی ترجمة فارسی کلیله و دمنه

دوره 8، شماره 19، دی 1397، صفحه 57-33
مهدی مقدسی نیا

3.

تبارشناسی ماهی سیاه کوچولو در متون نثر فنی داستانی و تحلیل نمادهای آن

دوره 23، شماره 80، شهریور 1398، صفحه 202-175
علی اصغری؛ محمدامیر عبیدی نیا؛ عبدالله طلوعی آذر

4.

تحلیل بازتاب کلیله و دمنه در مجلّدات پنجگانة تاریخ وصّاف از منظر نظریة دریافت

دوره 22، شماره 77، مهر 1397، صفحه 143-164
محمد امیر جلالی

5.

عمل‌گرایی (پراگماتیسم) در کلیله و دمنه

دوره 18، شماره 61، آذر 1393، صفحه 63-82
محمّد آهی؛ فاطمه مهربانی ممدوح

6.

نقد و بررسی داستانِ «آن پادشاه جهود که نصرانیان را می‌کُشت از بهر تعصّب» از مثنوی مولوی بر اساس رویکرد بینامتنیّت

دوره 20، شماره 68، شهریور 1395، صفحه 167-189
محمود رضایی دشت‌ارژنه؛ محمّد بیژن‌زاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login