1.

بررسی و تحلیل داستان«رستم و شغاد» بر اساس روایات ثعالبی فردوسی

دوره 11، شماره 33، آذر 1386، صفحه 89-108
شیرزاد طایفی

2.

پیکربندی «زمان» در داستان «سیاوش»

دوره 18، شماره 61، آذر 1393، صفحه 21-40
غلامعلی  فلاّح؛ لیلا سادات پیغمبرزاده

3.

تأثیر شاهنامه فردوسی بر آثار حماسی غرب

دوره 13، شماره 42، اسفند 1388، صفحه 65-85
احمد تمیم داری

4.

تحلیل کارکردهای سبکی تشبیه در جلد اول شاهنامۀ فردوسی

دوره 24، شماره 84، تیر 1399، صفحه 121-152
یوسف محمدنژاد عالی زمینی؛ لیلا الهیان

5.

ترجمه ها و الگوبرداری‌ها از شاهنامه در سرزمین های ترک زبان

دوره 28، شماره 100، تیر 1403، صفحه 9-40
حسن جوادی

6.

چنگ های شکسته: حماسه، اجرا و تاریخ در «آخر شاهنامه» از مهدی اخوان ثالث

دوره 28، شماره 100، تیر 1403، صفحه 91-112
ماری هوبر

7.

سِر ویلیام جونز و شاهنامه

دوره 28، شماره 100، تیر 1403، صفحه 41-60
احمد کریمی حکاک

8.

فردوسی، هفت بزم وآموزش مهارتهای اجتماعی «مقدمهای روان شناختی بر داستان هفت بزم شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی»

دوره 10، شماره 34، دی 1393، صفحه 151-174
علیرضا مقدس

9.

معنا و مفهوم «پر کرگس» در بیتی از شاهنامه

دوره 18، شماره 61، آذر 1393، صفحه 7-20
حسن حیدری؛ علی صبّاغی

10.

نقد و بررسی تصویرسازی حماسی در شاهنامه فردوسی و دیوان متنبی

دوره 17، شماره 57، آذر 1392، صفحه 127-151
وحید سبزیان پور

11.

نگاهی دیگر به رویین‌تنی اسفندیار در شاهنامه

دوره 21، شماره 71، خرداد 1396، صفحه 7-28
مهدی دشتی

12.

نگاهی معنایی بر دو واژۀ «جُناغ» و «جُنا» در شاهنامه

دوره 22، شماره 78، دی 1397، صفحه 124-99
علی سلیمانی؛ محمد فولادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login