1.

استنباط ولایت‌فقیه از آیه اولی‌الامراز منظر فریقین

دوره 4، شماره 7، دی 1402، صفحه 121-143
محبوبه قبادپور؛ حسین شاهبازپور

2.

بررسی آراءاقبال لاهوری وسروش در تبیین خاتمیت با تاکید بر اندیشه های شهید مطهری

دوره 2، شماره 3، فروردین 1399، صفحه 211-231
یداله دادجو

3.

بررسی تطبیقی امامت از دیدگاه علامه حلی و فضل بن روزبهان با تأکید بر کتاب نهج‌الحق و کتاب ابطال‌الباطل

دوره 2، شماره 3، فروردین 1399، صفحه 7-30
ناصر شعبانی؛ مصطفی سلطانی

4.

تأثیر قرآن و حدیث در ادب عرفانی

دوره 2، شماره 3، تیر 1390، صفحه 127-148
بتول واعظ

5.

خاتمیت‌ در ولایـت‌ از منظر عرفان و دین با تکیه بر آراء ابن عربی

دوره 4، شماره 15، مهر 1387، صفحه 25-44
مهین عرب

6.

کاربست «روش تحلیل» در دفاع شیخ صدوق از «حدیث ولایت و حدیث منزلت»

دوره 10، شماره 35، تیر 1398، صفحه 65-90
محمدمهدی جندقیان؛ آسیه استادی

7.

مسئله‌شناسی مهدویت خاصه با رویکرد به اخبار وارده از امام علی‌بن ابی‌طالب(ع)

دوره 8، شماره 28، مهر 1396، صفحه 133-170
مریم سعیدیان جزی

8.

مفهوم امانت الهی در آیة امانت با استناد به دلایل علاّمه طباطبائی

دوره 6، شماره 20، خرداد 1394، صفحه 63-90
نازیلا عادل فر؛ محمدرضا ستوده نیا

9.

مفهوم «ولایت» در آثار فخرالدین عراقی و عبدالغنی نابلسی

دوره 27، شماره 96، تیر 1402، صفحه 229-254
منصوره برزگرکلورزی؛ ناصر محسنی نیا؛ رضا چهرقانی

10.

نقش سیاق در تفسیر آیة تبلیغ

دوره 6، شماره 21، دی 1394، صفحه 137-161
عباس اسماعیلی زاده؛ محبوبه غلامی

11.

نگاهی به عرفان و ولایت از منظر علاّمه طباطبائی(ره)

دوره 2، شماره 2، فروردین 1394، صفحه 149-168
مجتبی مطهری الهامی

12.

هدایت باطنی و معنوی امام و مسئلة امامت در اندیشة علاّمه طباطبائی و تفسیر المیزان

دوره 5، شماره 16، اردیبهشت 1393، صفحه 77-92
علی کربلائی پازوکی

13.

ولایت عصبه از دیدگاه نهج‌البلاغه

دوره 2، شماره 4، مهر 1390، صفحه 1-22
منصور پهلوان؛ حامد شریعتی نیاسرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login