1.

آمایش سرزمین و راهبردهای توسعة گردشگری پزشکی در راستای گسترش دهکده‌های سلامت، نمونه موردی: منطقه دو سلامت

دوره 3، شماره 7، زمستان 1397، صفحه 31-77
سیده سمیه حسینی؛ مسعود تقوایی

2.

بخش‌بندی بازار گردشگری پزشکی ورودی ایران بر مبنای متغیرهای روان‌شناختی )مورد مطالعه: بیمارستان‌های منتخب شهر تهران(

دوره 14، شماره 47، پاییز 1398، صفحه 97-124
مهدی ابراهیمی؛ سید امیرحسین طیبی ابوالحسنی

3.

بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در کلان شهر شیراز

دوره 8، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 1-25
مجید گودرزی؛ مسعود تقوایی؛ علی زنگی آبادی

4.

تجربیات زیسته گردشگران پزشکی از درمان در بیمارستان‌های شهر تبریز

دوره 12، شماره 37، بهار 1396، صفحه 25-46
علی ایمان زاده؛ ملیکا همراه زاده؛ وحیده جعفریان؛ کامران جباری

5.

شبکه مضامین مرتبط با انتخاب شریک در اتحادهای استراتژیک گردشگری پزشکی

دوره 15، شماره 50، تابستان 1399، صفحه 129-155
علی شالبافیان

6.

شناسایی مولفه‌ها و تعیین محتوای وب‌سایت‌های تسهیل‌گر گردشگری پزشکی

دوره 11، شماره 33، بهار 1395، صفحه 1-18
محمد رضا تقی زاده یزدی؛ مهدی شامی زنجانی؛ محمد حقیقی؛ فرزانه ابوهاشم آبادی

7.

گونه شناسی مشتریان در گردشگری پزشکی

دوره 9، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 60-82
سید محمد طباطبایی؛ ابوالفضل نوری؛ زهره محمد نوری؛ فرزانه حشمتی

8.

مطالعه اثر بخشی تارنماهای گردشگری پزشکی در ایران

دوره 10، شماره 30، تابستان 1394
ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین؛ سوده بیات


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.