1.

بررسی NEET و مؤلفه‌های زمینه‌ساز آن در ایران.

دوره 9، شماره 35، تیر 1397، صفحه 33-75
جعفر هزارجریبی؛ بهمن سبحانی

2.

بررسی جامعه شناختی کژکارکردهای سیاستهای حمایتی با تاکید بر طرد اجتماعی

دوره 7، شماره 24، شهریور 1399، صفحه 107-157
سید مهدی اعتمادی فرد؛ سید حسن حسینی؛ الهام ساوالانپور

3.

بررسی جامعه‌شناختی وضعیت طرد اجتماعی کم توانان جسمی

دوره 10، شماره 38، تیر 1399، صفحه 169-188
ندا خداکرمیان؛ محسن نیازی؛ الهام شفائی

4.

برزخ تن، تعارض در هویت جنسی و جنسیتی: مطالعه ای در سازگاری اجتماعی ناراضیان جنسی -

دوره 23، شماره 72، خرداد 1395، صفحه 149-191
سهیلا علیرضانژاد؛ عقیق آذرنیا؛ منصوره نیکوگفتار

5.

برساخت اجتماعی خودکشی: ارائه یک نظریه مبنایی.

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 95-121
امید قادر زاده؛ کوهیار پیری

6.

تحلیل تجربه زیسته فقرای شهری از طرد اجتماعی از بازار کار مورد مطالعه؛ مناطق 17، 18 و 19 شهر تهران

دوره 12، شماره 49، بهمن 1400، صفحه 1-32
عبدالرسول هاشمی؛ مصطفی ازکیا؛ سید یعقوب موسوی

7.

خرده‌فرهنگ لوطی‌ها و تجربۀ طرد اجتماعی (مطالعه‌ی موردی لوطی‌های شهر خرم‌آباد)

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 105-145
جمال محمدی؛ الهام مرادی نژاد؛ امین روشن پور

8.

وضعیت اقتصادی و طرد اجتماعی: مورد مطالعه معلمان شهر زاهدان

دوره 14، شماره 54، فروردین 1402، صفحه 37-73
محمد عثمان حسین بر؛ مرضیه امیریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login