1.

شناسایی عوامل مؤثر در بروز بحران بانکی در اقتصاد ایران

صفحه 1-27
سعید مشیری؛ محمد نادعلی

2.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک‌ها با استفاده از سیستم فازی

صفحه 29-47
فتحیه مقدادیان؛ محمد لشکری؛ سید علیرضا داودی

3.

معنا و مفهوم نهاد در اقتصاد نهادگرا نگاهی به اختلافات موجود بین نهادگرایی قدیم و جدید و نقش نهادها در مناسبات اقتصادی

صفحه 49-77
محمود مشهدی احمد

4.

بررسی رابطه میان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت

صفحه 79-107
رضا اکبریان؛ محمدرضا کارکن

5.

بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت ایران: کاربردی از مدل جاذبه

صفحه 109-119
محمدتقی ضیائی بیگدلی؛ الهام غلامی؛ فرهاد طهماسبی بلداجی

6.

اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر رفتار وام‌دهی بانک‌های تجاری (مطالعه موردی: ایران، 1388-1353)

صفحه 121-145
مجید صامتی؛ حسن کارنامه حقیقی

7.

برآورد ظرفیت مالیاتی استان گلستان

صفحه 147-164
ابراهیم عباسی؛ میر حسین موسوی؛ مهدی جانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login