1.

سخن سردبیر

سیدعلی اکبر افجه

2.

طراحی یک مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای غیرشعاعی جهت ارزیابی عملکرد

صفحه 1-23
منصور مومنی؛ حسین صفری؛ محسن رستمی؛ امین مصطفایی؛ رضا سلیمانی دامنه

3.

تاثیر عوامل استرس‌زا شغلی با رفتارشهروندی سازمانی با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده

صفحه 25-60
بهروز رضائی منش؛ عقیل قربانی پاجی

4.

طراحی و تبیین صلاحیت‌های حرفه‌ای کارشناسان منابع انسانی

صفحه 61-96
جواد پورکریمی؛ محمدرضا کرامتی؛ علیرضا محمدی

5.

تأثیر مدیریت استعداد بر رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی: تبیین نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان

صفحه 97-123
امین نیک پور

6.

تاثیر استرس های نقش بر رضایتمندی زنان شاغل با در نظر گرفتن نقش خودکارآمدی آنان

صفحه 125-144
فرشته منصوری موید؛ فاطمه یاوری گهر

7.

تاثیر رفتار سازمانی مثبت و ابعاد آن بر مزیت رقابتی

صفحه 145-166
داود حسین پور؛ فاطمه شمس


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login