1.

اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب، استرس و افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان

صفحه 1-23
عطیه صفرزاده؛ دکتر رسول روشن؛ دکتر جلال‌الدین شمس

2.

تأثیر رویکرد اجتماع درمان مدار در درمان اعتیاد و اختلال‌های روانی همراه

صفحه 3-39
مسیب یارمحمدی واصل؛ فاطمه قائمی؛ فاطمه قنادی

3.

اثربخشی آموزش و تمرین‌های تن‌آرامی ‌بر اضطراب و ظرفیت حافظه کاری

صفحه 65-88
منیر کلانتر قریشی؛ دکتر احمد برجعلی؛ دکتر عباس زامیاد؛ دکتر فریبرز درتاج

4.

بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی فرم کوتاه مقیاس خود تنظیم‌گری*

صفحه 89-112
دکتر محمد علی بشارت؛ دکتر سعیده بزازیان

5.

آموزش اثربخشی تأثیر گشالت درمانگری و معنادرمانگری بر کاهش نشانگان وسواس مراجعان در آستانه ازدواج

صفحه 113-140
دکتر ناصر یوسفی؛ دکتر خالد اصلانی

6.

نقش واسطه‌ای خودکارآمدی درد و ترس از حرکت در تبیین رابطه بین درد مزمن و ناتوانی

صفحه 141-168
دکتر محمدعلی اصغری مقدم؛ نرجس رحمتی؛ دکتر محمدرضا شعیری

7.

مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس و شناخت درمانی گروهی بر هراس اجتماعی دانشجویان

صفحه 169-189
اکبر همتی ثابت؛ دکتر جواد خلعتبری؛ دکتر داریوش امینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login