1.

تحلیل عوامل مؤثر بر تشدید فرایند کالایی شدن فضای گردشگری (مطالعه موردی: عرصه‌های روستایی شهرستان محمود آباد)

صفحه 1-28
عبدالرضا رحمانی فضلی؛ ژیلا سجادی؛ صابر صدیقی

2.

بخش‏ بندی بازار گردشگری منطقه آزاد کیش: رویکردی نو به روش نقشه مفهومی برند

صفحه 29-63
محمد صالح ترکستانی؛ کبری بخشی زاده برج؛ پدرام جاهدی

3.

شخصیت برند مقصدگردشگری تهران و اعتماد به مقصد گردشگری: با نقش میانجی همخوانی خودپنداره گردشگر

صفحه 65-96
محمود محمدیان؛ محمد نعمت پور؛ سعید قربانی؛ پیمان سیدی

4.

بخش‌بندی بازار گردشگری پزشکی ورودی ایران بر مبنای متغیرهای روان‌شناختی )مورد مطالعه: بیمارستان‌های منتخب شهر تهران(

صفحه 97-124
مهدی ابراهیمی؛ سید امیرحسین طیبی ابوالحسنی

5.

نقش اقتصاد تجربه گردشگری روستایی بر دلبستگی مکان و نیات رفتاری گردشگران روستایی )مورد مطالعه : مناطق ییلاقی رامسر و چالوس(

صفحه 125-156
مهدی باسخا؛ سید محمود حسینی امیری؛ سالومه روحی نژاد

6.

تحلیل جامعه‌شناختی گردشگری ازدواج در ایران

صفحه 157-191
حمید مسعودی؛ محسن نوغانی؛ حسین بهروان

7.

عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری کشاورزی )مورد مطالعه : شهرستان جهرم(

صفحه 193-220
مرتضی بذرافشان؛ سحر سامانی

8.

تبیین اثرات اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی بر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری مشهد

صفحه 221-260
محمدجواد جمشیدی؛ ناصر برک پور؛ خلیل کلانتری

9.

تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی ادراک‌شده بر تمایل به استفاده از سیستم‌های خدمات الکترونیکی: نقش میانجی رضایت الکترونیکی، تصویر ذهنی برند و ریسک ادراکی

صفحه 261-287
شهرام خلیل نژاد؛ محمدرضا دانشور دیلمی

10.

ارزیابی ابعاد زیست‌محیطی مؤثر بر تحقق گردشگری پایدار (مطالعه موردی: رودخانه زرچوب شهر رشت)

صفحه 289-323
مریم قربان پور؛ مهرناز مولوی؛ نادر زالی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.