1.

تحلیل جنسیتی سیاست‌گذاری اشتغال در ایران پساانقلاب

صفحه 1-34
علی اکبر مزینانی؛ مریم ابراهیمی؛ محمد تقی کرمی قهی

2.

بررسی میزان آگاهی از حقوق شهروندی و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: شهروندان استان لرستان)

صفحه 35-74
ولی بهرامی؛ محسن نیازی؛ مهران سهراب زاده

3.

بررسی تحولات سیاست‌گذاری رفاهی مسکن در ایران (1358-1392)

صفحه 76-120
جعفر هزارجریبی؛ زینب امامی غفاری

4.

بررسی میزان انطباق رفاه ذهنی با رفاه عینی و تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (با تأکید بر بررسی تأثیر متغیرهای دینداری، وضعیت قومی و احساس آزادی) مطالعه موردی: شهروندان استان‌های کردستان و سمنان

صفحه 121-177
محمد سعید ذکایی؛ نادر مروتی

5.

دولت و سیاست‌گذاری مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی

صفحه 179-218
مراد برادران؛ غلامرضا غفاری؛ علی ربیعی؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی

6.

تبیین جامعه‌شناختی رابطه مدرنیته و رفاه ذهنی کارکنان ستادی سازمان تأمین اجتماعی

صفحه 219-254
الهام وقاری؛ باقر ساروخانی؛ علیرضا کلدی

7.

روابط قدرتی – پایگاهی و احساس تعهد سازمانی در سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی

صفحه 255-299
الهه گرگوندی؛ فرح ترکمان؛ سعید معدنی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.