1.

تفسیر از آن خویش کنندۀ اخلاق نیکوماخوس به مثابۀ راهبر پدیدارشناسی هرمنوتیک هایدگر جوان

صفحه 7-31
سید جمال سامع؛ محمد جواد صافیان

2.

دیویدسن، هابرماس، و ایدۀ اینترسوبژکتیویته

صفحه 33-60
محمدرضا اسمخانی

3.

بررسی دیدگاه ابن‌سینا دربارۀ حیث التفاتی به گذشته و آینده

صفحه 61-90
مهدی اسدی

4.

نسبت‌سنجی اندیشة متقدم و متأخر ویتگنشتاین با طرح معرفت‌شناختی سوبژکتیویسم

صفحه 91-116
امیر صمصامی؛ جهانگیر مسعودی

5.

عقل منفی و ضد عقل: عقل‌گرایی انتقادی پوپر و ساختارزدایی دریدا

صفحه 117-140
مهدی خبازی کناری

6.

بررسی تطبیقی مفهوم کمال اول و ثانی نزد ارسطو و ابن سینا

صفحه 141-164
حسن عباسی حسین آبادی

7.

منفیت و نقدِ سنّت با تکیه ‌بر سنّت عرفانی

صفحه 165-194
منیره طلیعه بخش؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ علیرضا نیکویی؛ مهدی معین زاده

8.

روش نقدی ویتگنشتاین متأخر

صفحه 195-222
احمد شرفشاهی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.