1.

تاریخ‌نگاری مدیریت آموزشی در ترازوی نقادی

صفحه 1-35
آرش رسته مقدم

2.

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی از طریق سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان)

صفحه 37-70
عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مجید ماهرانی برزانی؛ مهرداد صادقی ده چشمه

3.

شناسایی الگوی ذهنی صاحبنظران عرفان اسلامی و مدیریت آموزشی نسبت به مدیریت عرفان اسلامی بر مبنای روش کیو

صفحه 71-107
اسدالله اسدی گرمارودی؛ علی شیخ الاسلامی؛ اسماعیل منصوری لاریجانی

4.

توسعه الگوی مدرسه سالم : یک مطالعه کیفی

صفحه 109-132
علی جاویدان؛ رحمت الله مرزوقی؛ جعفر جهانی؛ جعفر ترک زاده

5.

شناسایی و اولویت بندی ریسک های بالقوه فرآیند آموزش جامعه هدف سازمان های حاکمیتی

صفحه 133-150
بختیار استادی؛ رضا زارع

6.

تاثیر رهبری اخلاقی بر یادگیری سازمانی با نقش میانجی جو سازمانی نوآورانه در دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی سازمان مرکزی)

صفحه 151-168
ابوالفضل صمدیان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login