1.

تأثیر منطقه‌بندی بر برآورد پارامتر توانایی و رتبه‌بندی آزمودنی‌ها در آزمون‌های بزرگ مقیاس

صفحه 1-40
جلیل یونسی؛ سید امین موسوی

2.

تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی ـ فرهنگی ویگوتسکی

صفحه 41-82
جمشید حیدری؛ خدیجه علی آبادی؛ صغری ابراهیمی قوام؛ سعید پورروستایی

3.

مقایسه نگرش مذهبی، خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانشجویان بر اساس جنسیت و سهم هر یک از این متغیرها در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی آنان

صفحه 83-109
عزت اله قدم پور؛ لیلا منصوری

4.

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر برنامه ریزی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری

صفحه 111-135
یوسف دهقانی؛ نگین مجدبان؛ سید علی افشین؛ مهدی فرازجا

5.

مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های معنوی و مهارت‌های شناختی- اجتماعی بر جهت گیری نسبت به مدرسه در دانش‌آموزان دوره ابتدایی

صفحه 137-167
اعظم کشاورزی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ کیانوش هاشمیان

6.

بررسی رابطه بین هویت اخلاقی و سبک ‏های شناختی با سازگاری فردی و اجتماعی در دانش ‏آموزان دختر مقطع متوسطه اول

صفحه 169-194
لیلا زارعی؛ علی شیروانی شیری

7.

راهبردهای یادگیری زبان دانشجویان کارشناسی رشته‌های زبان‌های خارجی دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه 195-224
مریم قربانی؛ عطیه کامیابی گل؛ علی علیزاده

8.

ساخت و اعتباریابی مقدماتی مقیاس سنجش ابعاد زورگویی در نوجوانان

صفحه 225-247
مراد عبدی ورمزان؛ فتانه حسنی جعفری

9.

باور‌های هوشی و اشتیاق تحصیلی: نقش واسطه‌گر شناخت اجتماعی

صفحه 249-270
محمدباقر ریحانی؛ معراج درخشان؛ مریم شفیعی؛ محسن علیزاده؛ رقیه زارعی

10.

اثربخشی گشتالت‌درمانی گروهی بر احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان پسر پایه دهم شهر تهران

صفحه 271-294
محمد کهربائی کلخوران علیا؛ مسعود شریفی؛ امید شکری

11.

خودکارآمدی و کارآمدی گروهی معلّمان زبان انگلیسی ایرانی به عنوان عوامل پیشبینیکننده رضایت شغلی آنان: رویکرد مدل معادلات ساختاری

صفحه 295-325
معصومه استاجی؛ جلیل فتحی؛ عارفه امینی فسخودی

12.

شناسایی شاخص های مطلوب برای فعالیت های یاددهی و یادگیری دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه ها و میزان توجه به آنها

صفحه 327-366
مصطفی باقریان فر؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ محمدرضا آهنچیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login