1.

ساخت و اعتباریابی مقیاس ادراک ازکمال‌گرایی والدین

صفحه 7-32
مریم سادات شواکندی؛ محمدرضا اسدی یونسی؛ مجید پاکدامن

2.

ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس امید به مراجع در مشاوران و روان‌شناسان

صفحه 33-51
فاطمه اصل دهقان؛ سیده منور یزدی

3.

تدوین ساختار عاملی مقیاس وانمودگرایی تحصیلی بین دانشجویان پرستاری

صفحه 53-75
فرزانه فدوی؛ فرزاد زندی؛ هوشنگ جدیدی

4.

ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس آگاهی از بدن شی انگاشته

صفحه 77-98
اعظم منصوری نیک؛ ایران داودی؛ عبدالکاظم نیسی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ محمدرضا تمنایی فر

5.

اندازه‌گیری عملکرد سازمانی به مثابه ابزار برنامه‌ریزی و بهینه‌کاوی در آموزش و پرورش

صفحه 99-120
عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ محمدرضا مهرگان؛ هادی احمدنیا

6.

هنجاریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه محقق ساخته عملکرد مدیران مالی بر اساس نظریه سوال_پاسخ

صفحه 121-154
سعید صفانیا؛ سینا خردیار؛ کیهان ازادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login