1.

شناسه نشریه، سال سی‌‌ویکم ـ شماره 103 ـ بهار 1401


2.

اﻟﮕﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ سرمایه اﻧﺴﺎﻧﯽ جامعه‌محور در بخش دولتی

صفحه 7-29
زهرا کوثر؛ سید مهدی الوانی؛ رضا واعظی؛ وجه اله قربانی زاده

3.

بررسی تاثیر تعادل کار - زندگی بر ایمنی روانی کارکنان با نقش میانجی خوش بینی سازمانی

صفحه 31-69
غلامعلی طبرسا؛ منصوره معینی کربکندی

4.

چارچوب محرک‌های نوآوری مدل کسب و کار

صفحه 71-96
عباس معیا؛ علی اوتارخانی؛ علی رضاییان؛ بهمن حاجی پور

5.

مدل یابی معادلات ساختاری عوامل موثر بر شکل گیری پدیده فراموشی سازمانی در سازمان‌های دولتی

صفحه 97-115
اکبر حسن پور،؛ سعید جعفری نیا؛ یوسف وکیلی،؛ سیدجواد مرعشی

6.

طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت اضطراب مصرف‌کنندگان در زمان تحریم اقتصادی ایران

صفحه 117-139
فائزه عباسی؛ وحید ناصحی فر؛ تحفه قبادی لموکی؛ مصطفی رضایی راد

7.

نقش تعدیلگری فاصله قدرت در تاثیر خودبرتربینی روانشناختی بر سایبرلوفینگ با تاکید بر نقش میانجی عدالت ادراک شده

صفحه 141-168
مهدیه ویشلقی؛ علیرضا مقدم؛ سید عباس ابراهیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login