1.

تدوین مدل مشارکت تحصیلی بر اساس خودارزشیابی مرکزی و سرمایه‌های تحولی با نقش میانجی کمک‌طلبی تحصیلی

صفحه 7-30
ابوالقاسم یعقوبی؛ فرشته مطهری فر؛ محیا حسینی

2.

نقش میانجی نگرش به یادگیری و تحمل ابهام در رابطه بین نیاز به شناخت و نیاز به خاتمه بر حافظه کاری دانش آموزان دبیرستانی

صفحه 31-58
حمیده جهانگرد؛ رضا قربان جهرمی؛ فریبرز درتاج؛ ابوطالب سعادتی شامیر

3.

انتقال بین نسلی تجربه جمعی جنگ و ظرفیت همدلی و نگرش جنگ‌طلبانه در نسل بعد

صفحه 59-81
ماندانا سجادی؛ حسین سلیمی

4.

ارائه مدلی کیفی از مشکلات هیجانی کودکان با اختلال یادگیری

صفحه 83-113
فاطمه مظاهری تهرانی؛ سعید قنبری؛ جلیل فتح آبادی؛ امید شکری؛ مسعود شریفی

5.

نشانگان مدرسه شاد: مطالعه ای پدیدارشناسانه

صفحه 115-147
رضا کمالی مهاجر؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده؛ فاطمه جعفری

6.

مقایسه سطح حافظه کاری در دانش‌آموزان ابتدایی نارساخوان ادراکی، زبان‌شناختی و عادی در خواندن

صفحه 149-169
عارف کشتگر؛ میترا راستگومقدم؛ محمد حسین سالاری فر

7.

اثربخشی‌آموزش ادراکی‌حرکتی بر اختلال‌ریاضی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دبستانی دارای اختلال‌یادگیری شهر تهران

صفحه 171-188
فرح مملکت دوست؛ رضا پاشا؛ سعید بختیارپور؛ مرضیه طالب‌زاده شوشتری

8.

اثربخشی برنامه مداخله‌ای مبتنی بر رویکرد آمایه ذهنی رشد بر عملکرد ریاضی در دانش‌آموزان

صفحه 189-206
شراره عشایری؛ مرتضی امیدیان؛ علیرضا حاجی یخچالی

9.

سنتز پژوهی و مدل سازی کیفی همبسته های هوش معنوی مبتنی بر شواهد تجربی

صفحه 207-228
سید مهدی سرکشیکیان؛ زهرا جامه بزرگ


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login