1.

بررسی ادراک معلمان از فرصت‌ها و چالش‌های برنامه ویژه مدرسه: یک مطالعه پدیدارشناسی

صفحه 6-29
رضوان حکیم زاده؛ فهیمه عباسی؛ طیبه زمانی

2.

بررسی اثربخشی «وب کوئست» به عنوان جایگزین سیستم ارزشیابی کیفی دوره ابتدایی

صفحه 30-51
حسین عابدینی فر؛ امین انصاری چهارسوقی

3.

تحلیل محتوای کتاب‌های فازسی خوانداری پایه سوم ابتدایی بر اساس تحلیل ویلیام رومی: مطالعه موردی سال‌های آموزشی 1391 و 1398

صفحه 52-83
شیما ابراهیمی؛ فریباسادات پنج تنی

4.

نحوه‌ی مواجهه ی معلمان مقطع ابتدایی با تغییر برنامه ی درسی ریاضی

صفحه 84-112
رضا مالمیر

5.

تحلیل کیفی محتوای سند ملی برنامه درسی ایران بر اساس مهارت های ده گانه یونسکو برای سال 2020 میلادی

صفحه 114-162
صدیقه شیرانی؛ زهرا صباغیان؛ بهارک اعظمی

6.

حضور انواع برنامه درسی مغفول در دوره ابتدایی: مطالعه ترکیبی

صفحه 164-186
پریسا زارع؛ رحمت اله مرزوقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login