1.

نسبت‌سنجی جهان‌شمولی حقوق بشر و اصول غیرقابل بازنگری؛ با تأملی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 1-36
جواد یحیی زاده؛ محمد محمدی گرگانی

2.

تبعیض نژادی بر اساس نسب ملی در پرتو رأی صلاحیتی ۴ فوریه ۲۰۲۱ دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده قطر علیه امارات

صفحه 37-74
مهدی محبی راد؛ مهریار داشاب

3.

تاملی تطبیقی بر قابلیت ثبت ویژگی‌های عملکردی در حقوق علائم تجاری و آثار آن بر سلامت بیمار و رقابت در حوزه دارویی

صفحه 75-118
علیرضا جباری؛ محمدرضا پروین؛ شهروز شکرائی

4.

امکان‌سنجی و چالش‌های نظارت شرعی پیشینی فقهای شورای نگهبان بر مقررات

صفحه 119-154
محمد بهادری جهرمی؛ حمید فعلی؛ مهدی ابراهیمی

5.

ماهیت حقوقی تبانی در نتیجه بازی در حقوق بین‌الملل ورزشی

صفحه 155-194
امیرساعد وکیل؛ احمد ابراهیمی

6.

درآمدی بر تنظیم‌گری زیست‌بانک‌های انسانی با نگاهی به نظام حقوقی ایران

صفحه 195-240
مهدی مرادی برلیان؛ محمدقاسم تنگستانی

7.

شرط‌ناپذیری اصل ممنوعیت بازگردانی پناهنده در پرتو رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

صفحه 241-276
محمدرضا مقدسی فر؛ فریده شایگان

8.

آموزه‌ی نهادی قانون، آخرین راه‌کار پوزیتیویسم برای نظریه‌ی نظام حقوقی

صفحه 283-310
محمد محسنی راد؛ علی اکبر گرجی ازندریانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login