1.

بدبینی سازمانی به سوی رفتار انحرافی در محیط کار: تأکید بر نقش رفتار شهروندی و ادراک سیاست سازمانی (موردمطالعه: کارمندان دانشگاه لرستان)

صفحه 1-35
محمودرضا اسماعیلی؛ محمد حکاک؛ ندا شاه سیاه

2.

مقایسه سبک های مدیریت مدیران دبیرستان های عادی ، نمونه دولتی ،غیرانتفاعی و تیزهوشان پسرانه شهر تهران

صفحه 37-56
علیرضا جوان بخت؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ اباصلت خراسانی

3.

ادراک از رهبری معنوی وقراردادهای روانشناختی با سلامت سازمانی

صفحه 57-93
فرحناز خدری؛ بدری شاه طالبی

4.

طراحی مدل آموزش مبتنی بر سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی:صنایع سیمانی ده هزار تنی)

صفحه 95-123
حمید رحیمیان؛ مجتبی کاظمی؛ عباس عباس پور

5.

شناسایی مولفه های مدیریت بهینه استعداد در دانشگاه علوم پزشکی بجنورد از دیدگاه کارکنان

صفحه 125-145
نگین جباری؛ اعظم بطیاری؛ سید رضا آل طه؛ مهران محمدنیا

6.

استقلال دانشگاه و رابطه آن با پاسخگویی و تضمین کیفیت خدمات دانشگاه در سیستم آموزش عالی

صفحه 147-167
امید میلانی؛ محمد حسنی؛ ابوالفضل قاسم زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login