1.

تأثیر آموزش مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه عدالت آموزشی

صفحه 2-28
حبیب ا... سیاری؛ پیمان لطفی پور؛ اسماعیل کاظم پور

2.

بررسی میزان تأکید برنامه درسی علوم اجتماعی دوره راهنمایی بر مؤلفه‏های رویکرد انتقادی از دیدگاه دبیران

صفحه 28-44
محمدرضا یوسف زاده؛ یحیی معروفی؛ عیسی بختیار؛ مهین طاهری تیزرو

3.

تدوین یک مدل مفهومی و عملیاتی برای ایجاد علاقه و انگیزه به پژوهش در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

صفحه 42-62
نظام هاشمی

4.

بررسی واژه تربیت در قرآن و سنت (نقدی بر بکارگیری واژه تربیت در معانی دینی)

صفحه 62-74
سید صدرالدین شریعتی

5.

میزان دستیابی یادگیرنده‏ها به اهداف یادگیری از پیش تعیین شده در درس علوم تجربی کلاس دوم راهنمایی با الگوی طراحی یادگیری زایشی

صفحه 74-96
حسین زنگنه؛ حمیده جعفری‏فر؛ هاشم فردانش

6.

بررسی رابطه علی اهداف پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی با عملکرد حل مسأله ریاضی

صفحه 96-118
پروین کدیور؛ ولی‏اله فرزاد؛ مهدی دستا

7.

بررسی انتقال دوجانبه یادگیری در دانشجویان راست دست و چپ دست

صفحه 118-131
مهرداد اکبری؛ احمد علی پور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.