1.

تأثیر عواملی بجز سیاست آزادسازی بـر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خــارجـی در منـاطـق آزاد تجاری- صنعتی ایران

صفحه 15-40
مهدی تقوی؛ مهدی رضائی

2.

بررسی رابطه تعاملی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و جریان تجاری در ایران (2006-1973)

صفحه 41-58
بتول رفعت؛ سید کمیل طیبی

3.

تأثیر نوسانهای چرخه‌های تجاری بر رشد اقتصادی در ایران

صفحه 59-86
کریم امامی؛ آزاده محرابیان

4.

یک الگوی ساختاری VAR برای اقتصاد ایران

صفحه 87-113
ناصر خیابانی؛ جمشید پژویان؛ اکبر کمیجانی

5.

ارزیابی کارایی اقتصاد دانش با استفاده از مـدل بـرنـامه‌ریـزی ریـاضی (ایران و کشورهای منطقه)

صفحه 115-135
حسن عیدمحمدزاده؛ جواد رضایی؛ مرجان فقیه نصیری؛ محمدرضا توکلی بغدادآباد

6.

پویاییهای تورم و رابطة تورم و عدم اطمینان اسمی با استفاده از الگوی ARFIMA-GARCH

صفحه 137-170
تیمور محمدی؛ رضا طالبلو

7.

ارزیـابی نابرابریهای استـانی بهره‌وری محصولات کشاورزی ایران: معرفی یک استان مرجع واقعی برای استـانهای نـابهره‌ور

صفحه 171-199
معصومه رجبی تنها؛ غلامحسین عبدالله‌زاده

8.

تجزیه شاخص نابرابری تایل برحسب استانهای ایران

صفحه 201-222
اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار؛ پدرام داودی

9.

ارزیابی آثار جهانی شدن بر فقر (مطالعه موردی: کشورهای در حـال تـوسعـه)

صفحه 223-254
علی حسن‌زاده؛ مسعود فوز مسلمیان

10.

بـررسـی مـزیـت نسبـی ایـران در تولید و صـادرات فرش دستبافت (مطالعه موردی استان اصفهان)

صفحه 255-283
سید ابراهیم حسینی نسب؛ مجید آقایی؛ محمد رضایی پور

11.

ارزیابی نقش نظارتی دولت در بورس اوراق بهادار ایـران در چارچوب یک الگـوی کنتـرل بـهینـه

صفحه 285-308
محمد واعظ برزانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ سعید صمدی؛ حمیدرضا فعالجو

12.

رتبه‌بندی شعب بورس اوراق بهادار در ایـران با استفـاده از تکنـیـک Topsis/DEA/AHP فازی

صفحه 309-331
داریوش فرید؛ محمد حسن زارع؛ حبیب زارع؛ علیرضا رجبی پور میبدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login