1.

آزمون رابطه دموکراسی و نسبت مالیات بر مخارج دولت‌ها: یک مطالعه بین کشوری

دوره 13، شماره 50، پاییز 1392، صفحه 155-168
محمد قاسم رضایی؛ محمد رضایی پور؛ محبوبه سبزرو

2.

الگوهای کلاسیک توسعه سیاسی: نگاهی به تجربه اروپای غربی .

دوره 6، شماره 22، بهار 1394، صفحه 79-102
ابوالفضل دلاور

3.

بررسی کنترل اقتدار بوروکراتیک در بستر مناسبات بوروکراسی، سیاست و کارآمدی

دوره 17، شماره 50، بهار 1395، صفحه 9-35
علی اکبر گرجی ازندریانی؛ فرزین قهرمانزاده نیمگزی

4.

بنیان «دولت حزب‌سالار» و تعامل میان دموکراسی و پارتیتوکراسی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 33-79
سیدمحمد طباطبایی

5.

پوپولیسم راستِ افراطی در دموکراسی‌های اروپایی: مطالعه موردی فرانسه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 157-185
علی اشرف نظری؛ برهان سلیمی

6.

تأثیر جهانی شدن بر توسعه اجتماعی با تأکید بر شرایط اجتماعی ایران، دکتر غلامرضا لطیفی، طاهره داودوندی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1389، صفحه 179-202

7.

توسعه آموزشی و مشارکت انتخاباتی: مطالعه موردی انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری ایران

دوره 16، شماره 45، تابستان 1388، صفحه 1-23
علی ساعی

8.

دموکراسی اصولی در آرای استاد مطهری

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 67-88
سیدابراهیم سرپرست سادات

9.

رانت منابع طبیعی و فساد درکشورهای عضو اوپک: کاربرد الگوی داده‌های تابلویی

دوره 3، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 195-225
محمدعلی فلاحی؛ محمد علی عادلی مهدوی؛ فرشته جندقی میبدی

10.

رویکردهای آمریکای لاتین به جامعه مدنی

دوره 9، شماره 23، زمستان 1386، صفحه 115-144
محمد تقی سبزه ای

11.

روندهای آینده دموکراسی در خاورمیانه تا 2025 و تاثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 41-72
مجتبی شریعتی؛ حسین سلیمی

12.

سرمایه اجتماعی و گونه دموکراتیک فرهنگ سیاسی

دوره 19، شماره 59، زمستان 1391، صفحه 250-306

13.

سقراط و فلسفه سیاسی معاصر

دوره 9، شماره 23، زمستان 1386، صفحه 175-200
محمد تقی قزلسفلی

14.

صلح پایدار کانت و بازتاب آن در جهان امروز

دوره 8، شماره 20، تابستان 1385، صفحه 135-176
سیدعلی محمودی

15.

فضای مفهومی مشارکت هم معنایی و ناهم معنایی یاریگری با مشارکت و همکاری

دوره 9، شماره 19، پاییز 1381، صفحه 7-34
مرتضی فرهادی

16.

کشاکشِ دولت الکترونیک با دموکراسی الکترونیک

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-32
محسن خلیلی

17.

گرایش به دموکراسی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین شهروندان تهرانی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1394، صفحه 95-118
محمدحسین پناهی؛ سمیه شالچی

18.

مبانی مابعدالطبیعی برتری دموکراسی در فلسفة اسپینوزا

دوره 14، شماره 53، بهار 1397، صفحه 85-102
بیان کریمی؛ سید مصطفی شهرآیینی؛ یوسف نوظهور

19.

متغیرهای مؤثر بر رشد دموکراسی

دوره 6، شماره 10، بهار 1383، صفحه 47-77
محبوبه پاک نیا

20.

مولفه‌های ثبات و تهدید در روند دموکراسی ترکیه: ریشه‌یابی الگوی نوسانی دموکراتیک

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 117-147
فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ سید جواد صالحی؛ امیر ایمانی

21.

نظام سلطه و تعارضات آن در روابط بین الملل در گفتمان مقام معظم رهبری

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 9-39
مجید عباسی

22.

نظریه‌ی تفکیک قوا و سازماندهی قدرت سیاسی نزد دولت

دوره 3، شماره 12، زمستان 1396، صفحه 1-35
سید محمد طباطبایی

23.

همه‌پرسی 2017 ترکیه و آینده‌ی ثبات سیاسی و دموکراسی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 173-197
نسا زاهدی؛ ابراهیم سرپرست سادات؛ سعید امینی

24.

واکاوی زمینه‌های فکری تکوین و تداوم دولت اقتدارگرا در چین

دوره 3، شماره 10، تابستان 1396، صفحه 185-219
فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ فاطمه فروتنContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.