1.

تاثیر مدل وزن دهی بر نمره کل سازی سوابق تحصیلی و رتبه بندی داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

صفحه 1-18
میثم صادقی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احسان جمالی

2.

نقش نگرش خطرپذیری افراد، سطوح مختلف جریمه و دشواری آزمون بر همبستگی بین توانایی و نمره خام در آزمون‌های چندگزینه‌ای سراسری ورود به دانشگاه

صفحه 19-53
حسین سلطانی ابقاء؛ بلال ایزانلو

3.

ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه هیجان‌های تدریس دانشگاهی

صفحه 55-74
محمد کوهی؛ یاسر گراوند؛ عباس قاسم زاده؛ احسان عباسی جوشقان

4.

مدل‌سازی خطی سلسله‌مراتبی بین آماره‌ی برازش فرد H^T و متغیرهای زمینه‌ای دانش‌آموزان در آزمون ریاضی پایه‌ی هشتم مطالعه تیمز 2015

صفحه 75-106
پوریا رضاسلطانی؛ ابراهیم خدایی؛ جلیل یونسی؛ امین موسوی؛ علی مقدم زاده

5.

شاخص های روان سنجی پرسشنامه دووجهی جو و هویت مدرسه (SCASIM-St))

صفحه 107-132
فاطمه امامقلی وند؛ پروین کدیور؛ حسن پاشا شریفی

6.

ساخت و بررسی ویژگی‌های روانسنجی ابزار نشانگرهای بزرگسالی در جمعیت دانشجویی:روایی و پایایی

صفحه 133-159
زهره سلیمانی؛ الهه حجازی؛ زهرا نقش؛ نرجس لاری

7.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه گرایش به یادگیری مادام‌العمر دانشجویان

صفحه 161-189
ناهید شفیعی؛ علی عربانی دانا

8.

بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تحول دیداری - فضایی در کودکان پیش از دبستان شهر مشهد

صفحه 191-212
شیوا زارع زاده خیبری؛ سید امیر امین یزدی؛ شهربانو عالی؛ حسین کارشکی

9.

ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه هیجان آگاهی

صفحه 213-232
الهه طغیانی؛ رحیم یوسفی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.